Ilsengstiene – åpning av lauvtrepark på Bjørby

Dette arrangementet er over!
Vi går «sentrumsrunden» (se www.ut.no) fra Idrettsparken, om Ilseng gård, langs Lageråa, Horne bru og til Løkenkvern bru. Derfra går vi til gapahuken ved Bjørby hvor det blir åpning av en "lauvtrepark" ved grunneier og SP-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum kl. 13.00. Parken består av 16 ulike løvtrær, samlet gjennom mange år og nå også merket med skilt som sier hva slags tresort det er.
Vi spiser nista vår ved gapahuken før vi fortsetter runden fram til parkeringsplassen. Lengde drøyt 7 km.
Frammøte: Idrettsplassen på Ilseng kl. 11.00
Turleder: Hans Kroglund, tlf. 994 05 214
 

Ilsengstiene – åpning av lauvtrepark på Bjørby

Vi går «sentrumsrunden» (se www.ut.no) fra Idrettsparken, om Ilseng gård, langs Lageråa, Horne bru og til Løkenkvern bru. Derfra går vi til gapahuken ved Bjørby hvor det blir åpning av ...

Kontaktinformasjon:

  • Hamar og Hedemarken Turistforening
  • Tlf. 62 52 28 48
  • E-post: hht@dnt.no

Turleder:

  • Hans Kroglund