Sykkeltur Røros - Åkersætra

Fellestur

Fra dato
13. august kl. 08:00
Til dato
16. august
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Arrangør
Hamar og Hedemarken Turistforening

Vi møtes på Røros om kvelden og starter neste dag på turen som ender på Åkersætra i Ringsaker. Vi sykler på grusveger, seterveger og stier i fjellet mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, til sammen ca. 33 mil på fire dager fra Røros til Åkersætra i Ringsaker. På ferden er vi innom Vingelen, Tynset, Folldalen, Atnsjøen, Sollia, Friisvegen, Brekkom og øvre Åstbru. Turen er krevende med enkelte lange stigninger, og du må være i god sykkelform. Dagsetappene er fra 60 til 110 km.

Dag 1: Røros – Tynset 70 km
Røros stasjon - Os – Dalsbygda – Vingelen – Lonåsen – Tynset. Ruta går på bygdeveger og seterveger. Middels krevende etappe. Overnatting i hytter på Tynset Camping.

Dag 2: Tynset- Atnsjøen 90 km
Tynset camping – Savalen – Folldalsvegen – Grimsbu – Folldal – Atnsjøen. Ruta går på hovedvegen til Savalen (mye stigning, krevende), videre på bygdeveger og seterveger ned til Folldalsvegen og på grusveg til Grimsbu, deretter rv. 29 til Folldal og rv. 27 til Atnsjø kafé. Middels krevende etappe. Overnatting i hytter ved Atnsjø kafé.

Dag 3: Atnsjøen-Måsåplassen 60 km
Atnsjø kafe - Rondane Gjestegård (rv. 27), videre på rv. 219 gjennom Sollia til Atna. Fv. 634 Friisvegen-Friisbua (mye stigning, krevende) og Friisvegen videre til Måsåplassen. Krevende etappe. Overnatting i hytter ved Måsåplassen.

Dag 4: Måsåplassen-Åkersætra 110 km
Måsåplassen-Nysæterbekken-Kvisthustjønnet-Langtjønnet-Brekkom-Tande-Vålsjøen-Akksjøsætra-Bøsætra-Skolla-Åkersætra. Seterveger, grusveger, stier og et kort trilleparti. Mye stigning Brekkom-Tande. Etappen er dessuten lang, derfor krevende.
Turen avsluttes med felles måltid på Åkersætra.

Pris: Kr 2400 for DNT-medlem/kr 2800 for ikke-medlem. Dette inkluderer tre overnattinger i hytter og varm mat på Åkersætra siste dag. Reise, overnatting fra 12.-13. august og mat underveis kommer i tillegg.
Påmelding: Innen 15. juni til HHT via våre nettsider. Maks 12 deltagere
Frammøte: Røros onsdag kveld 12. august
Turledere: Leif Bjarne Steinbakken, tlf. 905 88 587 og Turid Borud, tlf. 907 25 853

Når du melder deg på denne turen, bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene beskrevet i: https://www.hht.no/vilkaar/

 

 

 

 

 

 

Sykkeltur Røros - Åkersætra

Vi møtes på Røros om kvelden og starter neste dag på turen som ender på Åkersætra i Ringsaker. Vi sykler på grusveger, seterveger og stier i fjellet mellom Østerdalen og ...

Kontaktinformasjon:

  • Hamar og Hedemarken Turistforening
  • Tlf. 62 52 28 48
  • E-post: hht@dnt.no

Turledere:

  • Turid Borud
  • Leif Bjarne Steinbakken