Tirsdagstrampen: Kulturhistorisk tur om Torvstrøfabrikken, Damstua og Dammen i Vestre Skogbygd

Fellestur

Dato
11. mai kl. 18:30
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Kveldstur
Arrangør
Hamar og Hedemarken Turistforening
Turområde
Hedmarken og Hedmarksvidda (se kart)
Dette arrangementet er over!

Fra parkeringsplassen like ved Gjetholmsjøen går vi først til Tretjernsmyra for å se på tidligere tiders merker etter en torvstrøproduksjon som Løiten Almenning drev der i ca. 40 år. Deretter følger vi veien til Dammen hvor vi ser på restene etter sagbruk og andre aktiviteter. Så fortsetter vi til Damstua hvor dambestyreren bodde, og der den første demningen i Svartelva lå. Her startet det regulerte vannet (energien) sin ferd mot mange brukere langs elva helt til Åkersvika. På tilbaketuren stopper vi ved bredden av Svartelva i Dammen for kafferast og en hyggelig prat. Hele turen er på ca. 5 km i lett terreng (grusveg).
Frammøte: Damvegen i Vestre Skogbygd (merket fra Rokosjøen camping) kl. 18.30 presis
Turleder: Rolf Kjellmo, tlf. 906 97 522

Det er pr. i dag krav om påmelding på alle turer, dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen. Påmelding skjer ved frammøte. Under turen må alle (med unntak av de som bor i samme husstand) holde minst 1 meters avstand. Det er viktig at alle som deltar på fellestur, har god allmenntilstand og føler seg friske.

Tirsdagstrampen: Kulturhistorisk tur om Torvstrøfabrikken, Damstua og Dammen i Vestre Skogbygd

Fra parkeringsplassen like ved Gjetholmsjøen går vi først til Tretjernsmyra for å se på tidligere tiders merker etter en torvstrøproduksjon som Løiten Almenning drev der i ca. 40 år. Deretter følger vi veien til ...

Kontaktinformasjon:

  • Hamar og Hedemarken Turistforening
  • Tlf. 62522848
  • E-post: hht@dnt.no

Turleder:

  • Rolf Kjellmo