Vi trenger nye hyttesjefer på Åkersætra og Skolla!

Åkersætra i Åstdalen, Ringsaker.
Åkersætra i Åstdalen, Ringsaker. Foto: Sidsel Gotaas

Hans Ruud har vært hyttesjef på Åkersætra siden etableringen for 15 år siden og på Skolla siden etableringen for snart 10 år siden (etter at han selv også var ansvarlig for selve etableringen av begge leirstedene). Nå har han varslet at han ønsker at noen andre skal overta ansvaret (i utgangspunktet fra nyttår 17/18).

Vi vet at det er mye ansvar og praktisk oppfølging med dette å ha begge leirstedene samlet så vi tenker at det nok vil være naturlig at vi prøver å finne en ny ansvarlig til hvert av leirstedene separat.

På Åkersætra består dette ansvaret av: Jakthytta, størhuset, 3 overnattingshytter + en ubetjent hytte, gapahuk og bålplass + Åkersætrabrua, oppfølging av kanoer ved Åkersætratjernet.

På Skolla består ansvaret av: Hovedhytta, «stallen» med 3 soverom hvorav det ene er ubetjent hytte, lavvo, bålplass, garasjebygg inkl. kanoer.

Denne dugnadsjobben består av oppfølging/drift av bygninger og område, vask og oppfølging sengetøy/ ved/ propan/ kluter/ solcelleanlegg mm. Vi har egne rutiner og huskelister og opplæring/overlapping vil bli gitt.

Større dugnadsjobber/restaureringer og økonomi skjer i samarbeid med administrasjonen ved daglig leder + hyttekoordinator i styret Tore Nilsen. Alt med utleie følges opp av administrasjonen.

Begge leirstedene er i god stand og Skolla var gjennom en større restaurering i fjor. Åkersætra har fått ny gapahuk og ny kjøkkeninnredning i ubetjent hytte i år og er ellers i god stand.

Slik presenteres hyttene på ut.no: 

Åkersætra leirsted

Åkersætra ubetjent hytte

Skolla leirsted

Skolla ubetjent hytte

Nå starter vi jakten på en eller flere hyttesjefer til disse leirstedene (man kan gjerne være flere om ansvaret på hvert sted). Ole Johan Vangen er sammen med Hans Ruud i dette arbeidet i dag.

Er dette noe som kan være aktuelt for deg eller kanskje du kjenner noen gode kandidater? Tips mottas med takk! Det vil være en fordel om vi finner noen som er godt kjent i Åstdalen og eventuelt kan kombinere ansvaret med annen ferdsel der, f.eks. egen hytte. Det er en fordel å ikke bo så veldig langt unna! Vi dekker kjøring og årskort dekker Pihl.

De som eventuelt er interessert kan ta kontakt med enten daglig leder Margrete Ruud Skjeseth på mobil 948 45 848 eller med Hans Ruud på mobil 959 70 926.

Skolla leirsted.
Skolla leirsted. Foto: Margrete Ruud Skjeseth