Løypestatus pr. 22.03.18

Foto: Webkamera HHT

Det er stadig flotte vinterforhold. Vårsola varmer skikkelig på dagtid,og det ser ut til å bli fint å være på skitur denne påsken! 

Skiløypene på Hedmarksvidda er kjørt og det er masse snø og ordentlig påskestemning. Det er kjørt skispor følgende steder som er synlige på skisporet.no (bare dra deg rundt i kartet): Hedmarksvidda, Mosjømarka, Åsbygda/Pruterud/Våler, Hamar sentrum + Furnes, Nes og Gaupen/Ringsaker, Moelven og Ring, Byflaten-Veldre, Veldre sag og Åstdalen. "Sjusjøløypa" blir kjørt opp på fredager ved behov til og med påsken slik at det nå er kobling mellom løypene nord for Brumund (fra Lavlia) og til Hamarseterhøgda og du kan fortsette til Ljøsheim og Sjusjøen. 

Det spesielle denne vinteren er også at vi har mange løyper i bygdene og kulturlandskapet helt fram til påske! Hurra! Våronna nærmer seg og den siste uka har det blitt satt i gang med kalking på noen av jordene, og dette påvirker naturlig nok hvor man kan gå på ski.

Dette er løyper vi vet blir kjørt når det er mulig - og som ikke synes på skisporet.no (og det må vi bare godta, det er ganske dyrt og vil være aktuelt kun for de løypene som har en fast vinterkjøring)  

Stange: Ottestad, Stange, Romedal, Se kart, Ilseng (merk at det er tilrettelagt både for gående og skigåere). KART, Espa, Vallset

I Løten er det også kjørt løyper på jorder og i skogen både i Mosjømarka, Brenneriroa, Nordbygda (synes nå på skisporet.no, kjøres av Løtenløyper) .

Hamar/Vang: I tillegg til løypene i Hamar og mot Furnes kjøres det skuterløyper så godt det lar seg gjøre: Øståsløypa, Veståsløypa, Lovisenberg (Hjellum-Dørum), Ingvodlstad/Aalstad, Vangli/Blæstad.

Ringsaker: Tips oss hvis det er ennå flere løyper enn de som vises på skisporet.no!

Følg med på skisporet.no og på webkamera/værstasjon på forsiden av vår nettside.  De tre selskapene er Hedmarken Turistløyper, Løtenløyper og Vollkoia turløyper (nytt navn på Brumunddal og omegn turistløyper).

Les mer om: Påskeåpent på serveringshyttene​​​​​​​