Årsmøter i kretsene

Dette er styret i HHT. Kretsenes ledere velges kretsårsmøtet og sitter i HHT's styre
Dette er styret i HHT. Kretsenes ledere velges kretsårsmøtet og sitter i HHT's styre Foto: Margrete Ruud Skjeseth

HHT har kretser (lokallag) i Stange, Ringsaker og Løten. I februar avholder de sine årsmøter:

Stange krets: 

Det blir årsmøte i kretsen onsdag 10. februar i Grevskapet, Stange bibliotek, kl 19.oo.  Vanlige årsmøtesaker og enkel servering. Smitteverninstruksen pr 01.02. tillater kun 10 deltakere på innendørs arrangement.
Sakspapirer:  ÅRSRAPPORT 2020        REGNSKAP 2020
Forhåndspåmelding sendes til rondua1952@gmail.com

Forslag til årsmøtet skal sendes til Aud Norstad, Vestbygdvegen 209, 2335 Stange e-mailadr.:  rondua1952@gmail.com
Frasigelser av verv skal sendes til Øyvind Hartvedt, Stangevegen 925, 2335 Stange.  E-mailadr.:  oyvind@kausvol.no

Ringsaker krets: 

Ringsaker krets har årsmøte torsdag 18.februar klokka 19.00 på biblioteket i Brumunddal. Smitteverninstruksen pr 01.02. tillater kun 10 deltakere på innendørs arrangement.
Sakspapirer: ÅRSRAPPORT 2020    REGNSKAP 2020
Forhåndspåmelding sendes til helge.stikbakke@gmail.com.
Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering.

Forslag til årsmøtet sendes Helge Stikbakke, Stensengdalen 399, 2355 Gaupen. Epost:  helge.stikbakke@gmail.com 
Frasigelser av verv sendes: Trine Standal Modell, Pinnerudvegen 10, 2390 Moelv. Epost: trine.modell@nyeveier.no

Løten krets: 

Løten krets skal ha sitt årsmøte i auditoriet på Løten ungdomsskole torsdag 18. februar kl 19:00. Der er det 200 fastmonterte seter så vi sitter med god avstand og følger smittevernreglene. Vanlige årsmøtesaker. Deltakerne blir registrert ved ankomst. Ingen servering
Sakspapirer: ÅRSRAPPORT 2020    REGNSKAP 2020

Forslag til årsmøtet sendes Rolf Kjellmo,  Malmvegen 13, 2345 Ådalsbruk   epost: rkjellmo@bbnett.no
Frasigelse av verv sendes til: Rolv Dillerud,Spånestadvegen 16, 2340 Løten. E-mail: rolv.dillerud@elektroskandia.no


Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet til kretsleder innen 3 uker før. Frasigelse av verv må være meldt til leder i valgkomiteen med samme frist.

Dersom det ikke blir tillatt å gjennomføre fysiske møter på grunn av smittevernrestriksjoner, kan årsmøtene bli omgjort til digitale møter. Link til digitale årsmøter vil i så fall bli lagt ut på HHT's nettsider.

HHT-medlemmer tilhørende den respektive krets har stemmerett på kretsens årsmøte, og det er kun medlemmer bosatt i den respektive kommune som kan delta. 

Det ordinære årsmøtet i HHT (hovedforeningen) avholdes onsdag 10. mars. Informasjon om sted og det praktiske kommer senere. Årsrapporten blir lagt ut på nett og kan eventuelt hentes i HHT-butikken fra torsdag 4. mars. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar.