Årsmøter i kretsene

Rondanestien går gjennom alle fire kommunene
Rondanestien går gjennom alle fire kommunene Foto: Margrete Ruud Skjeseth

HHT har kretser (lokallag) i Stange, Ringsaker og Løten. De har egne årsmøter og dette kunngjøres herved:

Stange krets: Årsmøtet holdes i Grevskapet i Stange bibliotek onsdag 13. februar kl 19.00.  Foruten vanlige årsmøtesaker blir det et tilbakeblikk på DNTs 150-års jubileumsår. Enkel servering.  Leder i valgkomiteen: Kari Landheim Austlid, e-post kari.austlid@hotmail.com eller mobil 975 71 273

Ringsaker krets: Årsmøtet holdes i Biblioteket i Brumunddal onsdag 13. februar klokka 19.00. Ordinære årsmøtesaker og i etterkant blir det vist bilder og fortalt om HHTs langskitur fra Hjerkinn til Sjusjøen/Gåsbu i mars 2018. Enkel servering. Leder i valgkomiteen: Helge Tørud, heltorud@bbnett.no, mobil 947 92 202

Løten kretsÅrsmøtet holdes på Myklagard, onsdag 13. februar kl 19.00. Ordinære årsmøtesaker og det blir et kulturelt innslag i etterkant. Enkel servering. Leder i valgkomiteen: Jan Lauritsen, e-post jalaurit@bbnett.no, mobil 959 81 477

Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet til kretsleder innen 3 uker før (dvs onsdag 23. januar). Frasigelse av verv må være meldt til leder i valgkomiteen med samme frist.

HHT-medlemmer tilhørende den respektive krets har stemmerett på kretsens årsmøte. 

Det ordinære årsmøtet i HHT (hovedforeningen) avholdes onsdag 6. mars, detaljer om tid og sted og foredragsholder blir kunngjort senere.