Årsmøter i kretsene

Mosjømarka
Mosjømarka Foto: Margrete Ruud Skjeseth

HHT har kretser (lokallag) i Stange, Ringsaker og Løten. De har egne årsmøter og dette kunngjøres herved:

Stange krets: Årsmøtet holdes i Grevskapet i Stange bibliotek onsdag 07. februar kl 19.00.  Foruten vanlige årsmøtesaker inkl. vedtektsendringer kommer hundekjører Ylva Fjestad og forteller og viser bilder fra bl. a. Femundløpet og sitt friluftsliv med hundene.  Servering.  Leder i valgkomiteen: Gunvor Linneberg Maagaard, gunvor.linneberg@gmail.com, tlf. 970 52 702

Ringsaker krets: Årsmøtet holdes i Biblioteket i Brumunddal onsdag 7.februar klokka 18.30. Ordinære årsmøtesaker inkl vedtektsendringer. Enkel servering. Leder i valgkomiteen: Helge Tørud, heltorud@bbnett.no, tlf. 947 92 202

Løten krets: Årsmøtet holdes i kommunestyresalen på Tingberg, mandag 5. februar kl 19.00. Ordinære årsmøtesaker inkl vedtektsendringer. Enkel servering. Leder i valgkomiteen: Amund Sigstad, amsigs@online.no, tlf. 905 99 188

Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet til kretsleder innen 3 uker før. Frasigelse av verv må på samme måte være meldt inn 3 uker før årsmøtet. HHT-medlemmer tilhørende den respektive krets har stemmerett på kretsens årsmøte. 

Det ordinære årsmøtet i HHT (hovedforeningen) avholdes onsdag 7. mars, detaljer om tid og sted og foredragsholder blir kunngjort senere.