Ragnhild har blitt nestleder i DNTs landsstyre!

Ragnhild Narum er nyvalgt nestleder i DNTs landsstyre
Ragnhild Narum er nyvalgt nestleder i DNTs landsstyre Foto: Margrete Ruud Skjeseth

DNT avholdt i helgen landsmøte i Oslo og feiret også 150 års jubileet. En av landsmøtets viktigste saker var valg av ny styreleder og nestleder i landsstyret. Per Hanasand (fra Stavanger Turistforening) ble valgt til ny leder etter Berit Kjøll og vi i HHT er stolte av at vår egen Ragnhild Narum er valgt som nestleder. Hurra og gratulerer!

Ragnhild Narum ble valgt inn i DNTs landsstyre i 2016 og er et svært engasjert og ansvarsfullt medlem. Hun har allerede fått mange oppgaver og roller å fylle - noe hun gjør med glans. Lørdag kveld ble det offentliggjort at det nye styret hadde konstituert seg og at Ragnhild var valgt til nestleder. Det er vi svært glade for - og stolte av! Ragnhild startet sin "aktive dugnadskarriere" her hos oss og dette forteller hun om seg selv:

«Jeg startet som turleder på trilleturer da eldste datteren min var 6-7 uker, har vært tillitsvalgt, både leder av Barnas Turlag og nestleder i HHT sitt styre i flere år og er turleder på dagsturer og overnattingsturer. Erfaringen mine med organisasjonsarbeid i Turistforeningen og mange års arbeid i offentlig forvaltning har sammen med formell utdanning gitt meg bred kompetanse som jeg håper kan være til nytte i vervet mitt som nestleder i landsstyret.

Målet mitt er at enda flere skal føle tilhørighet til Turistforeningen. Vi skal stå for en god balanse mellom bruk og vern av natur. Skal vi klare å ta vare på naturen framover, må vi sørge for at mange vil bruke naturen og skjønner hva vi kan miste hvis vi ikke tar vare på den. Gjennom den brede medlemsbasen vår, er vi en sterk aktør som kan påvirke politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi skal legge til rette for enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv som gir naturopplevelser for livet.»

Hamar og Hedemarken Turistforening har nå 5.218 medlemmer (pr 01. juni 18). Våre medlemmer bor i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Vi er særdeles glade for at vi nå har 728 medlemmer mellom 0 og 12 år (Barnas Turlag) og 607 unge medlemmer mellom 13 og 26 år (DNT ung). Dette er en økning på henholdvis 17,8 % (Barnas Turlag) og 9 % (DNT ung) fra tilsvarende tidspunkt ifjor. Ragnhild Narum var en svært viktig organisator for å få til modellen vi idag har for Barnas Turlag i hver kommune - med viktig satsing på nærmiljøaktiviteter.

Vi gleder oss over å være representert i ledelsen i DNTs landsstyre og at Ragnhild får være med på videreutviklingen av denne store friluftslivsorganisasjonen og ønsker henne og landsstyret lykke til!

Her kan du se: Oversikt over DNTs landsstyre

Ragnhild Narum og Per Hanasand
Ragnhild Narum og Per Hanasand Foto: Henriette Høie