Turposter i sommer

Foto: Ingrid Sofie Maagard og Marte Larsen Tønseth

Nå er mange i gang med årets turpost-sesong i en eller flere kommuner. Hvis du ikke har hentet deg hefter ennå er det fortsatt mulig, enten i et av kommunenes servicekontorer, HHT-butikken på Østre torg, biblioteket, turistkontoret og mange andre steder.  Alle turene er også lagt inn som turforslag på www.ut.no Søk på postens navn. De urbane turpostene ligger på www.turorientering.no både under Hamar o-klubb og Vang o-lag

Du kan også printe ut turpostheftene selv ved å laste dem ned herfra:
50 urbane turposter i Hamar
10 topper i Ringsaker
10 steder i Stange
10 topposter i Løten 

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

På bildet ser du noen av årets arrangører/tilretteleggere: fra venstre Aud Norstad, Stange, Stine Olsen Kirkevik, Hamar, Wenche Enge, Ringsaker, Morten Berntsen, Løten

Urbane turposter har iår 30 poster på bykartet Hamar, 10 på Ingeberg og 10 på Ridabu. Det er Hamar o-klubb og Vang o-lag som ordner alt med kart og poster. Frisklivsentralen har iår en satsing på urbane turposter både overfor egne grupper men også overfor skoleklasser. De vil følge opp alle skoler i Hamar kommune.

Stange og Løten har utvidet sitt opplegg med flere turposter i nærmiljøet, særlig for å følge oppfordringen fra Friluftslivets år om økt nærmiljøfokus. Og kanskje blir det slik videre også, hvem vet?

Ringsaker - de har også iår klart å finne 10 helt nye flotte turmål både nær tettsteder/byer og i fjellet!
Beskjed pr 29.05: "Vi har som kjent satt ut de seks første postene og det ser ut til at vi må vente litt med de fire siste; Sjusjøvatnet, Nysæteråsen, Øyungsfjellet og Matfarhaugen. Det er fortsatt noe snø i terrenget og veldig bløtt! Vi legger ut info når nye turer er klare".

Ta postene og send inn klippekortene deres slik at vi blir trygge på at dette er noe dere vil ha hvert år!

Instagram-tips: bruk emneknaggene  #urbaneturposter, #10stederistange, #10topposteriløten, #10topperiringsaker på turpostbildene dine så synes de på vår forside!