HHT vil bevare Klukhagan som nærskog!

HHT bruker Klukhagan for organiserte grupper  i alle aldre
HHT bruker Klukhagan for organiserte grupper i alle aldre Foto: Knut Einar Nordhagen

Vi i HHT er SVÆRT opptatt av at Klukhagan bevares som en grønn lunge og viktig arena for nærmiljø friluftsliv for ALLE.

Den blir brukt både av de som er aller mest aktive – og av de med funksjonsnedsettelser og barnefamilier/barnehager. Klukhagan er et viktig grøntareal og i dag stor nok til at man kan finne «skogens ro» - det er flere stier av forskjellige bredde og bruk slik at man både kan være trygg på store, brede stier med lys – og man kan få være litt mer alene på smalere stier. Vi har sjekket aktivitetslogger på appen Strava og ser at hele området er i bruk! Så det eneste området som i dag ikke brukes til friluftslivsformål er flyplassen.

Vi mener at størrelsen på de bynære skogsområdene som Klukhagan blir avgjørende å beholde slik de er i dag, fordi utviklingen er en stadig fortetting av byen og dermed flere mennesker som vil komme til å bruke de samme områdene framover. Det diskuteres rundt i landet mer og mer angående å definere grenser for «bymark» og vi i HHT vil gjerne reise denne diskusjonen i Hamar kommune. Vi er av den oppfatning at dagens grenser for Furuberget, Frøbergsberget og Klukhagan bør defineres som bymark – at disse områdene kan brukes til friluftsliv og skog og ikke bygges ned bit for bit. Det er også særlig viktig at områdene bevares som naturlig skog og ikke blir endret til parker med tilrettelagte aktiviteter. Det er viktig at det er helt åpen adkomst til skogen langs Olav Trygvassons gate som i dag – både sommer og vinter gir det et viktig signal og «invitasjon» til å bevege seg ut i skogen!

Det er jo både et politisk mål og et mål for oss i turistforeningen at det må legges til rette for at man kan være på tur i hverdagen uten å måtte bruke bil først (jfr målet om 500 m til merket sti). Klukhagan er kjempeviktig for svært mange for hverdagsfriluftsliv og må ikke bli mindre!

Klukhagan har tidligere hatt vernestatus som tett skog som skjermer for boligområdene særlig med hensyn til vind. Hvor ble det av den tankegangen/hensynet?

Altså er HHTs signal angående Klukhagan:

«Det er ikke noe å ta av! Behold Klukhagan som naturlig skog!»

(dette er HHTs høringsuttalelse som er sendt Hamar kommune innen fristen 3. november)

"Klukhagans venner" har organisert en underskriftskampanje som ligger her: UNDERSKRIFTSKAMPANJE

God stemning på reflekstur med Barnas Turlag
God stemning på reflekstur med Barnas Turlag Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Forholdet til nærnatur og hverdagsaktivitet er saker som er svært aktuelle i hele landet og DNT nasjonalt har nylig skrevet disse sakene om temaet:

* Om folkehelsearbeid og friluftsliv

* Flere stier med ny handlingsplan