Løypestatus i Hamarregionen 29.03.19

Nå tiner det mye, både i lavlandet og på Hedmarksvidda. Mange varmegrader og hard vind tærer på snøen. Men på Hedmarksvidda er det fortsatt fine skiforhold, og det er ingen tegn til vann eller for lite snø noen plasser.

Husk å støtte løypekjøringen med frivillig bidrag før skisesongen er over - de fortjener din støtte!

Det er altså fine forhold for vårskiturer på Hedmarksvidda, og alle løypene kjøres som normalt.

NB! Lysløypa fra Gåsbu slås av fra og med søndag i forbindelse med overgang til sommertid.

"Sjusjøløypa" mellom Hamarsæterhøgda og Lavlia blir kjørt til hver helg (etter behov) fra vinterferien til påsken. 
Se status skiløyper her:  Skisporet.no

Vang almenning gjør oppmerksom på at det er tømmerveg i samme trase som skiløypa ca 2 km fra Bringbu retning Raudfjellet, så der kan det være smart å bære skiene foreløpig.

Hedmark trafikk setter opp flere bussavganger både til Gåsbu og Budor på skoleferiedager/helger fra 18. februar.

Åpningstider serveringshyttene. ​​​​​

De tre serveringshyttene (Målia, Lageråkvisla og Stenfjellhytta) holder åpent i helgene. Nå har alle tre hyttene lik åpningstid fra kl. 11-16. 

Nettsak ang. Bommen på Gåsbu

Nærskiløyper

Nå har vi hatt lang sesong med løyper på jorder og nærskog - men nå er det slutt veldig mange steder. 

Det er veldig mye av løypeinformasjonen fra disse løypene som ikke vises på skisporet.no, men som har facebook-grupper/sider man kan følge med aktuell info fra løypekjørere og brukere. Mye av løypenettet, f.eks i Stange, er synlig som stiplede spor uten farge og da betyr det at det er her løypene pleier å gå, men kjøringen spores ikke. Her prøver vi å gi litt oversikt over disse informasjonskanalene og hvor det er gode startpunkter:

Stange:

Ottestad og Stange: FB - Skiløype på Stange og i Ottestad  Ikke synlig på skisporet.no. Gode startpunkter/parkering er Ottestadhallen og Stange skole, evnt fotballbanen like bak (der starter lysløypa). 

Romedal:FB - øss løypegutta i Romedal  Synlig på skisporet.no. Gode startpunkter er Solvin skole, Romedal kirke og Romedal sentrum)

Ilseng: FB Ilseng IL   Ikke synlig på skisporet.no. Godt startpunkt er idrettsparken på Ilseng, bak fengselet. Har egen lysløype og løyper i skog og på jorder både mot Vang, Løten og Romedal. 

Åsbygda IL: FB Åsbygda IL Ski   Synlig på skisporet.no med løypene fra Pruterud. Har nyrestaurert lysløype i Åsbygda og startpunkt/parkering er Åsbygda skole. 

Espa IL: FB Espa IL Ikke synlig på skisporet.no. 

Vallset IL: FB Vallset IL ski Har lysløype og egne løyper i tillegg. Startpunkt/parkering er der lysløypa starter (etter Amundrudbakken og før Haraset)

Oversiktskart nærløyper i Stange.

Løten

I vinter har det blitt kjørt nærløyper i og fra Løten sentrum og inn i Mosjømarka, og fra Jønsrud skole i Nordbygda og Ådalsbruk skole. Fint å starte/parkere ved Løtenhallen, Østvang skole og Bergum. Synlig på skisporet.no og kjøres av Løtenløyper.  Har du prøvd å starte skituren på Savalsætra før? Det kan være en god variasjon for å få en annen type skitur enn å starte på Budor. Man kjører til Savalsætra fra Jønsrud skole og nordover på Savalsætervegen (bom tilsvarende som på Budorvegen). Løtenløyper har også kjørt opp fra Jønsrud til Savalsætra (og videre), så nå er det mulig å gå fra lavlandet til Budor.

I Skogbygda blir det kjørt med skuter og sporet er nå synlig på skisporet.no. Gode utgangspunkt her er Fjellhaug/Oppegård og Skogbygda/Olahuset. Disse løypene går innover forbi Gjetholmsjøen og inn til Pruterud-løypene (Åsbygda) som igjen henger sammen med Våler sitt løypenett. Så her kan man gå mange, mange mil!

Hamar

Hamar skiklubb kjører løypene (på vegne av Hedmarken Turistløyper) i Ankerskogen, Klukhagan, Furuberget og utover jordene til Furnes kirke og en fin runde om Olrud. Nb! Furnesløypa er ikke kjørt sammenhengende til Hamar pga. veiarbeidene i Nydalen i år. Dette er synlig på skisporet.no.

Løypene Veståsløypa og Øståsløypa i Vang: FB Veståsløypa kjøres av privatpersoner med skutere på vegne av Hedmarken Turistløyper og de legger inn informasjon i den facebook-gruppen. Nyhet - nå har også Øståsløypa en egen facebook-gruppe som man kan be om å bli medlem av! 

Ringsaker 

Det kjøres løyper på Nes, Gaupen og Moelv / Ring og Veldre og de er synlige på skisporet.no. Vollkoia turløyper kjører den vestlige delen av løypenettet på Hedmarksvidda og de har også egen facebookside Vollkoia turløyper

GOD HELG!

Terje Nilssen i Løtenløyper gjør en fenomenal jobb med å kjøre skiløyper!
Terje Nilssen i Løtenløyper gjør en fenomenal jobb med å kjøre skiløyper! Foto: Margrete Ruud Skjeseth