13.05.2015 Onsdagstur til Bjørby og Starene

Foto: Sidsel Gotaas

I dag ble det kjempeoppmøte med 46 personer som ville vite mer om dyrelivet rundt Bjørby og Starene. Trond Vidar Vedum er en meget interessant mann som har utviklet landskapet til et dyreeldorado.

 Vedum slo seg på bier og med masse bringebærbusker langs Svartelva, ga biene honning i  store mengder. Da en mølle måtte rives fordi forråtnelsen var kommet for langt, lå neste mulighet der. Selv om kanalen var nedgrodd kunne den jo brukes til krepseoppdrett! Det ble litt problematisk for krepsen var flinkere til å gå på land enn han kunne tenke seg. Dermed rømte de og utbyttet ble litt lite. Nå er det beveren som lager problemer ved å lage hull i sidene slik at vannet renner vekk fra kanalen og store trær blir felt.

Men etter at gravemaskinen var brukt en gang, ga det blod på tann og flere dammer kom til både her og der. Alle løvtresorter  som finnes i Norge, ble plantet og dammene fikk både vannliljer og sverdliljer. Her er det meningen at den store vannsalamanderen skal få muligheter til å formere seg for nå er den på rødlisten. Med en frodig skog og de mange dammene frister dette mange insekter som i sin tur kan bli mat for mange fuglarter. En mengde fuglekasser med forskjellig utforming gir fine hekkeplasser for småfugler, svaler og andefugler. Mye av det arbeidet som var nedlagt og med  veldig stor interesse for fugl er Vedum en flott pedagog som tar med lærerskoleelevene ut i skogen for å vise dem hvordan de i skole- og barnehage kan la kunnskapene gå videre til barna. Mange fuglekasser var i barnehøyde og ved forsiktig å løfte på lokket lot ikke meisene seg skremme ut av reiret selv om ivrige øyne tittet ned på dem. Hit skal det bli morsomt å ta nye turer og følge livet i skogen utover sommeren.

Foto: Eva Jønsrud

Vedum, vår entusiastiske og inspirerende guide, fortsatte videre å fortelle om den fjernere historien.  Og det vart ganske spesielt å speide utover landskapet, som kanskje hadde vært bebodd i nærmere 8000 år, slik enkelte funn kan bekrefte. Helt opp til 1850 var Starene, et område på vel 1000 dekar, ei stor elveslette, som hver vår ble oversvømt av vatn og slam. Her vokste det sumpplanter som flaskestarr og elvesnelle.  Derav kommer muligens navnet Starene. En av elvene som snodde seg gjennom området, het også Nordre Starelv. Den andre store elva var Svartelva.

Men i 1850 begynte gardbrukerne å drøfte tiltak som kunne regulere vannføringen i elvene og redusere den årlig skadeflommen.  I 1852 underskrev 12 gardbrukere i området en overenskomst, og ved kongelig resolusjon av 24. november 1858 ble det gitt tillatelse til å korte inn Svartelvas løp. Da ble elveslyngen rundt gardene Slagsvold og Horne skåret av, og Starene ble liggende tørt i sommerhalvåret. Da var grunnlaget lagt for oppdyrking av området da senkingen av elvene var fullført i ca. 1865 - men fortsatte opp gjennom 18- og 1900-tallet.

I 1989 startet arbeidet med å forsøke å gjenskape noe av det rike fuglelivet på Starene.  Arbeidet er gjennomført etter to spor: etablere dammer/tjern med permanent vannspeil for å stimulere til hekking av våtmarksfugler, samt flomlegging av et 40 dekar stort område i en periode på 3 - 4 uker i mars - april. Dammene tjener også til drikkevannskilde for beitende dyr og vanningsdam for grønnsaker