August-informasjon om turposter!

Høstens turer gir gode opplevelser
Høstens turer gir gode opplevelser Foto: Margrete Ruud Skjeseth

06.08.20: Post 8 i Ringsaker, Grunna, Ljøsheim, er flyttet.
10.08.20: Nå kan barn og unge hente deltakerpremier.

Dette gjelder i år: HOLD AVSTAND - både på turene og på postene. Rast gjerne mellom postene. Hold deg oppdatert på helsemyndighetenes råd enten du er frisk, syk eller i karantene. Denne sesongen har vi ikke stifteklemmer (av smittehensyn), så ta med egen blyant/penn og noter koden, eller bruk digital løsning.

Fra mandag 10. august kan alle barn og unge til og med 16 år, som har gått seks turposter eller tatt 30 stolper i Hamar (eller mer), hente sin dagsbillett til Ankerskogen svømmehall. Premien hentes på kommunenes servicesentre. Lever turkortet med noterte koder eller vis fram appen. I år har det beklageligvis vært datatrøbbel med DNT SjekkUT-appen og juni-besøkene kan se ut som de har blitt borte i systemet. Har du et bilde eller annet som viser besøket ditt, ta gjerne med det når du henter premien. Alle som har klart kravet skal få sin premie J

Her kan du lese om åpningstidene og annet i Ankerskogen svømmehall. Billetten må brukes innen 31.12.20. Turpostene står ute helt til 15. oktober så du har mange muligheter for å få tatt dem fortsatt!
Når sesongen er over må man være rask med å hente deltakerpremier for de blir ikke sendt i posten.

Glade barn på tur
Glade barn på tur Foto: Charlotte Wahlquist Christiansen

Post 8 i Ringsaker: Grunna ble flyttet 6. august. Det er svært bløtt i terrenget nå. Med mange 10 topperjegere ute blir terrenget ekstra nedtråkket. På stien langs Grunna har det dannet seg dels store og dype vann-og gjørmehull. Posten er derfor flyttet lengre øst og ligger nå nærmere utløpet til Grunnabekken. Det anbefales å bruke støvler eller høye fjellstøvler på turen. Hold deg på kloppene og se hvor du tråkker, så får du en fin tur i lett og vakkert turterreng! Informasjonen på ut.no og appen SjekkUT er oppdatert.


Info angående turposten til årets post 6 i Løten, Baståskoia. Turen er lagt om! Vi beklager, men vi hadde dessverre lagt turforslaget til denne posten gjennom et tun på en fritidsbolig. Nå har vi lagt om turen og funnet en god sti som faktisk er mye bedre enn det opprinnelige turforslaget som startet på en vei. Nå går man rett inn i skogen fra parkeringen. Turen er merket med turpost-skilt og tynne blå bånd i terrenget. Se oppdatert turforslag her.

Oppdatering 07.05.: To av stolpene i årets stolpejakt i Imerslundmarka blir flyttet. Pga strenge restriksjoner til barnehagedrift og mye trafikk gjennom området som barnehagen benytter må vi flytte stolpe 31 og 32. Vi ber om at alle respekter plakatene som er satt og ikke går inn i skravert område. Vi ønsker alle velkommen til å benytte området, men hvis hensyn til unger og ansatte i barnehagen. Parkering skal ikke skje i Flekkenga barnehage mellom kl 0700 og 1630. På grunn av smittefare bør dere heller ikke bruke barnehagens leirplasser og lekeapparater.

Nytt kart for Ingeberg

Plakat

Klikk her for å skrive tekst.

Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt og spleiselag - her deltar frivilligheten med lokalkunnskap og innsats i felten for å finne de gode turmålene og kommunene med penger og administrativ innsats og næringslivet med penger til premier mm. HHT koordinerer alt med trykksaker og sørger for at alle turforslag blir lagt ut på ut.no og inn i appen DNTSjekkUT.

Turpostene skal først og fremst gjøre at stadig flere blir ennå bedre kjent i eget nærmiljø både i egen kommune og i nabokommunene - gjennom aktiv innsats i friluft!  Turposter kan du ta når det passer deg - mellom 1. mai og 15. oktober. Denne sesongen kan det være et poeng å tenke litt ekstra på om man skal gå turen på et annet tidspunkt enn alle andre - og husk ekstra på at vi ikke skal være mange samlet på samme plass!

Her kan du se årets turpostene i trykksakene:

10 topper i Ringsaker

Stolpejakt i Hamar

10 turposter i Løten

10 turer i Stange

Trykksakene kan hentes i den enkelte kommunes servicekontor og bibliotek og forskjellige butikker. Følg med på hver kommunes informasjon. Du vil få tak i alle fire trykksakene i HHT-butikken i Hamar.

Turforslagene i Stange, Løten og Ringsaker blir også lagt ut enkeltvis som turforslag på ut.no - husk at der ligger det også svært mange andre turforslag i vår region. Vi kan også anbefale turene i vår nye turbok med 90 turforslag

Man kvitterer digitalt i DNT SjekkUT-appen eller ved å notere koden (husk egen blyant/penn) siden vi ikke kan ha berøringsflater på postene denne sesongen. Stolpejakten i Hamar bruker appen eller nettløsningen Stolpejakten.no eller notere koder på trykksaken.​​​​​​​

Deltagerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år som har tatt minimum 60% av postene (6 turposter eller 30 stolper) er en billett til Ankerskogen svømmehall. Deltakerpremiene kan hentes i den enkelte kommunes servicekontor fra 10. august. Disse premiene er et spleiselag mellom Sparebank1 Østlandet, kommunene, Ankerskogen svømmehall og HHT. Hver kommunes opplegg har i tillegg uttrekkspremier. Les mer på den enkelte trykksak.

God turpost-tur! 

Aud Norstad og Margrete Ruud Skjeseth med ny Stange-post med kode
Aud Norstad og Margrete Ruud Skjeseth med ny Stange-post med kode Foto: Stine Olsen Kirkevik