Årets turpostsesong starter 1. mai!

Arrangørene er klare
Arrangørene er klare Foto: Thomas Mølstad

Fredag 1. mai startet årets turpostsesong. Dette gjelder i år: HOLD AVSTAND - både på turene og på postene. Rast gjerne mellom postene. Hold deg oppdatert på helsemyndighetenes råd enten du er frisk, syk eller i karantene. Denne sesongen har vi ikke stifteklemmer (av smittehensyn), så ta med egen blyant/penn og noter koden, eller bruk digital løsning.

Oppdatering 07.05.: To av stolpene i årets stolpejakt i Imerslundmarka blir flyttet. Pga strenge restriksjoner til barnehagedrift og mye trafikk gjennom området som barnehagen benytter må vi flytte stolpe 31 og 32. Vi ber om at alle respekter plakatene som er satt og ikke går inn i skravert område. Vi ønsker alle velkommen til å benytte området, men hvis hensyn til unger og ansatte i barnehagen. Parkering skal ikke skje i Flekkenga barnehage mellom kl 0700 og 1630. På grunn av smittefare bør dere heller ikke bruke barnehagens leirplasser og lekeapparater.

Nytt kart for Ingeberg

Plakat

På enkelte lister og turposter i DNT SjekkUT-appen kommer det opp en feilmelding. Denne er helt ufarlig, og ved å klikke OK på den, så forsvinner den og du kan registrere ditt besøk. 

Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt og spleiselag - her deltar frivilligheten med lokalkunnskap og innsats i felten for å finne de gode turmålene og kommunene med penger og administrativ innsats og næringslivet med penger til premier mm. HHT koordinerer alt med trykksaker og sørger for at alle turforslag blir lagt ut på ut.no og inn i appen DNTSjekkUT.

Turpostene skal først og fremst gjøre at stadig flere blir ennå bedre kjent i eget nærmiljø både i egen kommune og i nabokommunene - gjennom aktiv innsats i friluft!  Turposter kan du ta når det passer deg - mellom 1. mai og 15. oktober (merk at noen av postene starter sesongen senere). Denne sesongen kan det være et poeng å tenke litt ekstra på om man skal gå turen på et annet tidspunkt enn alle andre - og husk ekstra på at vi ikke skal være mange samlet på samme plass!

Her kan du se årets turpostene i trykksakene:

10 topper i Ringsaker

Stolpejakt i Hamar

10 turposter i Løten

10 turer i Stange

Trykksakene kan vanligvis hentes i den enkelte kommunes servicekontor og bibliotek og forskjellige butikker men pga koronasituasjonen blir det litt kreative løsninger ved sesongstart. Følg med på hver kommunes informasjon. Du vil få tak i alle fire trykksakene i HHT-butikken i Hamar.

Turforslagene i Stange, Løten og Ringsaker blir også lagt ut enkeltvis som turforslag på ut.no - husk at der ligger det også svært mange andre turforslag i vår region. Vi kan også anbefale turene i vår nye turbok med 90 turforslag og de digitale turene vi lanserte før påske. Denne våren er det viktig at vi ikke er mange på samme tur samtidig så det plutselig blir en stor folkemengde.

Man kvitterer digitalt i DNT SjekkUT-appen eller ved å notere koden (husk egen blyant/penn) siden vi ikke kan ha berøringsflater på postene denne sesongen. Stolpejakten i Hamar bruker appen eller nettløsningen Stolpejakten.no eller notere koder på trykksaken.​​​​​​​

Deltagerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år som har tatt minimum 60% av postene (6 turposter eller 30 stolper) er en billett til Ankerskogen svømmehall. Deltakerpremiene kan hentes i den enkelte kommunes servicekontor fra 12. august. Disse premiene er et spleiselag mellom Sparebank1 Østlandet, kommunene, Ankerskogen svømmehall og HHT. Hver kommunes opplegg har i tillegg uttrekkspremier. Les mer på den enkelte trykksak.

God turpost-tur! 

Aud Norstad og Margrete Ruud Skjeseth med ny Stange-post med kode
Aud Norstad og Margrete Ruud Skjeseth med ny Stange-post med kode Foto: Stine Olsen Kirkevik