Åpning av lauvtrepark på Ilsengstiene

Lauvtrærne er merket med skilt
Lauvtrærne er merket med skilt Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Søndag 5. mai er det HHT fellestur på Ilsengstiene igjen og denne gangen skal det åpnes en lauvtrepark på Bjørby gård. Selveste Trygve Magnus Slagsvold Vedum (som selv er grunneier der) står for åpningen som skjer  klokken 13.00. Blir du med?

Vi møtes på idrettsplassen på Ilseng klokken 11.00 og ledes av turleder Hans Kroglund. Vi går «sentrumsrunden» (motsatt retning enn i turforslaget) fra Idrettsparken, om Ilseng gård, langs Lageråa, Horne bru og til Løkenkvern bru. Derfra går vi langs kvennveita og bort til gapahuken ved Bjørby hvor det blir åpning av en "lauvtrepark" ved grunneier og SP-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum kl. 13.00. Parken består av 16 ulike løvtrær, samlet gjennom mange år og nå også merket med skilt som sier hva slags tresort det er.
Vi spiser nista vår ved gapahuken før vi fortsetter runden fram til parkeringsplassen. Lengde drøyt 7 km.
Frammøte: Idrettsplassen på Ilseng kl. 11.00

Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Hans Kroglund gleder seg til tur på søndag
Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Hans Kroglund gleder seg til tur på søndag Foto: Margrete Ruud Skjeseth