Vindfall på Rondanestien

Foto: Jan Schrøder

Det har vært mye vindfall på Rondanestien mellom Gammelsaga og Nord-Rasan. Dette påvirker framkommeligheten, og deler av stien er stengt.

En må derfor regne med en del klatring over stokker og stubber (se kartet over). På strekningen fra Rasavegen til Bjørnstadfløyta kommer man fram med litt ekstra innsats, men herfra til Rasasjøen er det sterkt anbefalt å følge vegen (se stiplet linje på kartvedlegg). Det er skiltet der stien er stengt. Almenninga vil etter planen rydde i uke 27 på den førstnevnte strekningen mens den stengte delen ikke vil være ferdig før månedsskiftet juli/august.