Skogens ro i våre koier

Snippkoia - i skogen vest for Gitvola
Snippkoia - i skogen vest for Gitvola Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Vi i HHT er med og forvalter den gamle skogskoiekulturen. Det er fordi vi får låne gamle skogsarbeiderkoier til bruk for vandrere langs Rondanestien. Her kan du kjenne på skogens ro - men også på hva koiene egentlig betydde for de som jobbet i skogen.

Arbeidet i skogen har gjennomgått en enorm utvikling fra krigen og fram til i dag, fra manuelt arbeid til fullmekanisert og høyteknologisk drift. Framfor alt forbindes den gamle skogsarbeideren med slit og tungt arbeid. Det var lange arbeidsdager og 6 dagers uke, som krevde skogskarens krefter fullt ut. Fram til langt ut på 1960-tallet lå tømmerhoggere og kjørere borte hjemmefra i koier hele arbeidsuka, så lenge drifta varte. Mens mannen lå borte, måtte kona ta seg av barn, hus og dyrestell. Likevel framstår dette i dag som en tid da folk kanskje hadde mer tid og tanke for hverandre enn i dag, tross all fritid og alle hjelpemidler vi har til rådighet for å gjøre hverdagen enklere. Kilde: Turopplevelser i Løten, 2007

Den som kanskje aller best klarer å få fram den helt spesielle stemningen ved det å være skogsarbeider er dikteren Hans Børli. Eidskog kommune delte ett dikt hver dag i jubileumsåret som du kan lese her HANS BØRLI DIKT

Hvis du har lyst på en overnatting eller flere på en slik koie, så er dette følgende koier - i parentes står det hvilken allmenning som eier koia og lar oss få bruke den.

Halgutusveen (Vang almenning)

Sandfløten (Vang almenning)

Snippkoia (Løiten almenning)

Svartskogkoia (Løiten almenning)

Tingstadkoia (Romedal almenning)

Fløtdamkoia (Romedal almenning)

Alle ligger langs Rondanestien og er låst med DNT standardlås. 

Vandre på en god sti langt til skogs...
Vandre på en god sti langt til skogs... Foto: Margrete Ruud Skjeseth