Tur rundt Aursmoberget 12.08.2015.

Foto: Oddmund Lunna

Første tur etter sommerferien gikk til Fløyten - og Aursmoen seter i Nes Almenning. Vi møttes ved Sveum i Brumunddal og kjørte sammen til Fløyten seter, der vi satte fra oss bilene.

Tekst: Stein Sørum

Vi ble orientert om Vestre fløyten, der høylåven/fjøset på Høybysetra var tatt ned og satt opp igjen på Hedmarksmuseet/Domkirkeodden. Den andre setra, der bilvegen går mellom eldhuset og fjøset tilhører garden Jesnes. Eldhuset er solgt og Allmenningen har tatt over fjøslåven for restaurering. Storfløyten seter på østsiden av Brumundelva førte den siste tiden mjølka i melkespann på trillebår over elva der melkebilen overtok. Gangbrua over elva var ei halvårsbru, som ble satt ut om våren og tatt inn igjen om høsten. Veltfløyten seterbol har vært øverst på Nes Almennings sagtomt og er knapt synlig i dag. Vi gikk skogsbilvegen innover mot Aursmoen på tørr, fin grusveg. Det er ikke mange husene igjen på Store Aursmoen seter. Vi slo oss ned ved setra til Sund nedre på Helgøya. Det store eldhuset her har to etasjer. Mange soverom i overetasjen og rømningsveier utvendig langs gallerier og trapp ned. Psykisk utviklingshemmede oppholdt seg her til tider med hestehold til adspredelse. Etter å ha spist nista og beundret utsikten, gikk vi en annen veg tilbake, slik at vi fikk en rundtur omkring Aursmoberget og Lauvåsen. På tilbaketuren, så vi på ei bjørk at beveren hadde vært på besøk. Ved Kjærringfallet i Brumundelva var det satt ut sittebenker på et idyllisk sted, et fint tiltak!

Vi var 30 deltakere denne gangen, det gryende sommerværet var begynt.

Et lite fossefall
Et lite fossefall Foto: Eva Jønsrud

Skrevet av Harald Normann 21. august 2015