Søndag 10. mai arrangerer HHT fellesturer igjen!

På Barnas Turlag-tur 10. mai 2020.
På Barnas Turlag-tur 10. mai 2020. Foto: Kirsten Alfei

Etter et to måneder langt opphold fra fellesaktiviteter starter HHT så smått opp igjen med to fellesturer søndag 10. mai. Husk å melde deg på i forkant!

Vi gjør fortløpende vurderinger på hvilke turer som lar seg gjennomføre og hvilke som vi må utsette eller avlyse framover.

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. DNT har innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, ikke ved oppmøte. Dette er nytt for mange av turene.

DISSE REGLENE GJELDER 

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Det er krav til bruk av påmelding for alle turer og aktiviteter. Påmeldingen må utføres i forkant av turen, og ikke ved oppmøte. Dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 1 meter. 

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.  

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider. 

  • I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.