Dugnader i sommer

Her går det unna med snekring og maling!
Her går det unna med snekring og maling! Foto: Margrete Ruud Skjeseth
HYTTEDUGNADER I KORONAENS TID:
Dugnadsarbeid på hyttene våre i sommerhalvåret 2020 vil bli delt slik:


1. Befaring og/eller dugnad som gjelder enkelte prosjekter der det bl.a.  kan være behov for proff hjelp, f. eks. taket på Stenfjellhytta og renovering på Halgutusveen. Dette blir gjennomført i regi av daglig leder/hyttekoordinator.

2. Ordinært eller ekstraordinært vedlikehold som kan egne seg for 1-3 personer sammen og på egenhånd.

Vi lister opp aktuelle jobber med kort beskrivelse nedenfor. Interesserte medlemmer henvender seg til hyttekoordinator Tore Nilsen og får beskjed om nødvendig utstyr og verktøy etc.   Tidspunkt bestemmer en sjøl.  Utstyr og verktøy, som maling og pensler, vil være tilgjengelig fra Naturens Hus, evt. også på hytta. Dette avtales nærmere.

Målia selvbetjente hytte:  Utvendig maling, 2. strøk.
Målia serveringshytta: Utvendig maling, 2. strøk, på tilbygget fra 2014.
Målia, Stouslandhytta: Delvis utvendig maling, 2. strøk.
Lageråkvisla: beising av ny gapahuk, 2. strøk, utvendig. 
Stenfjellhytta: kitting og maling av vinduer i annekset.
Åkersætra:  restaurering av vinduer i deler av Størhuset (kittes og males). Vurdere beising av gapahuk 2. strøk, utvendig
Farmenkoia: beise gapahuk og vurdere 2. strøk på selve koia

Flere prosjekter kan være aktuelle. Lista kan derfor bli oppdatert.

Utgiftsdekning:
Dugnader er medlemmenes bidrag til foreningens drift. Men du får dekket utlegg: kjøregodtgjøring etter reglene, og utlegg av bomavgift. Det er en fordel med noe privat verktøy i bakhånd, og egnet arbeidstøy.

Ta kontakt!
Tore, hyttekoordinator
907 78 471
tonils2@online.no

Vi gjør ellers oppmerksom på at det er planlagt stidugnader i Hamar/Vang flere torsdager framover og tirsdag 16. juni avholdes det stimerkekurs som er et veldig praktisk kurs der vi samtidig skal rydde og merke en ny stirunde helt øst i Hamar og såvidt inn i Løten - Lageråarunden. Les mer: stimerkekurs
Kontaktperson er Bente Langøigjelten, leder i sti- og løypeutvalget
900 78 873

Stidugnad
Stidugnad Foto: Bente Langøigjelten