Rundtur om Svaen (tur 31) 17.06.2020.

Foto: Eva Jønsrud

Dagens temperatur var 23 gr. ved avreise. Det tegnet til å bli en ekstra varm tur. 

Tekst: Eva Jønsrud

Stor var derfor gleden og lettelsen da vi ble møtt av en frisk bris på Budor, der 29 var møtt fram. Etter en rask registrering, kunne de 23 som valgte å gå den lengste turen, starte.  Først oppover skitrekket, som var en del av Rondanestien, som vi fulgte helt til stikrysset nedenfor Svaen.  Her svingte vi inn på en sti som gikk østover mor Bjørkvolla. De 6 som ønsket å gå en kortere tur, skulle møte oss her for ei felles matpause ved Vesl-Svaen, der det er tilrettelagt for rasting.
Vi nådde toppen av Svaen  på 758 m.o.h. Her fikk vi ei vidstrakt utsikt i alle retninger. Ei sikteskive ga oss både retning og avstand til bl.a. kjente topper i Jotunheimen, Synnfjellet, Nordhue, Snørvillen, Gitvola...
Vi ble fortalt at i 1920 ble det plantet buskfuru rundt om på Svaen,  i et forsøk på å skogkle fjellet.  I år, 100 år seinere, har vi et helt annet syn på slike fremmede arter. Så nå er det bestemt at buskfurua skal fjernes fra toppen av Svaen.
Vi ga oss tid til å se oss rundt der vi vandret, og ble fasinert av den vakre kvite myrulla, som dekket store områder! Flere steder var det også mye multeblomster og heldekkende områder med blåbærlyng.  Så vi kan bare glede oss til høstturer og bærfangst.
Andre blomster som hvitlyng, våradonis og ei gul løvetann, som ikke skulle gi bær, men som sto og lyste i fin fargeprakt, fanget også synet vårt.  Og mange artige former på trær, som sikkert skyldtes utfordrende oppvekstforhold, dukket stadig opp. Vi så 2 små maur som strevde og dro på en stor, død maur midt i veien.  Var det renovatører - eller matauk til tuva? Mye rart å studere på i naturen.
Etter ei koselig matpause sammen med den andre gruppa, fortsatte vi over et bløtere myrområde.  Der fikk vi virkelig trimmet balanse-evnen over gamle jernbanesviller og klopper.  Men vi besto prøvelsen med glans - noen litt våtere på beina riktignok.  Men ingen er vel blitt så våte noen gang, at de ikke er blitt tørre igjen!? Slik trening er både nyttig og viktig - spesielt i vår alder!

Dette var siste turopplegg før sommerferien.  Da vil vi gjerne takke turkomiteen for alt forberedende arbeid de har nedlagt for å gi oss fine opplevelser!  Tusen takk til dere alle - i vår også for å passe på at alt samvær skjedde riktig ihht. alle påbud og restriksjoner!

Neste fottur blir 5. august til Dekarud - en rundtur på 6 km.  Frammøte ved bommen på Vollkoia kl 10.00.
I mellomtida ønsker vi hverandre EN GOD, AKTIV OG KOSELIG SOMMERFERIE!  Og god bedring til de som trenger det!  Men - vær fortsatt forsiktige og hold avstand, så vil alt bli bra!  Vel møtt att til nye turer og opplevelser!

Glad hilsen fra Eva

Foto: Oddmund Lunna

Skrevet av Harald Normann 18. juni 2020