Innspurt for fotokonkurransen

Per Vold og Anna Fuhr Vold følger T-løypa fra Dørålseter til Rondevannet
Per Vold og Anna Fuhr Vold følger T-løypa fra Dørålseter til Rondevannet Foto: Unni Fladsrud Vold

HHT kårer årets beste turbilde. Alle bilder fra fellesturer med HHT og andre turbilder fra Hedmark er velkomne.

Send inn dine bilder av mennesker og naturopplevelser til foto@hht.no  og delta i trekningen

av fine premier.

Frist for innsending av bilder er 10. oktober 2015. Vinnerbildene blir publisert i HHT-nytt og på nett. Også andre

gode bilder kan bli benyttet av HHT og må kunne disponeres vederlagsfritt.

Fotografene får sine bilder kreditert med fotobyline.

HHT skal nå bygge opp

opp et nytt fotogalleri som bl.a. vil bestå av bilder

tatt av egne medlemmer på tur.

Konkurranseregler:

 • Både medlemmer i HHT/DNT og andre kan delta i konkurransen
 • Bilder som sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen
 • Bildene bedømmes av en jury som HHT utpeker
 • De tre beste bildene premieres
 • NB: Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1MB eller 2000
 • x 1300 piksler) og i jpg-format eller bedre. Det vil si full oppløsning fra kamera eller telefon. Sterkt forminskede bilder blir ikke vurdert.
 • Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert
 • Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle
 • andre personer på bildet før det sendes inn
 • Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare
 • Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Den
 • Norske Turistforeningens fotoarkiv
 • Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år
 • Hamar og Hedemarken Turistforening forbeholder seg retten til fri bruk av innsendte
 • bilder. Bildene kan også bli brukt av andre medlemsforeninger i DNT og
 • på ut.no.

Skrevet av Ivar Helleberg 21. september 2015