Turrapport fra løpeturen til Fjellsportgruppa

Foto: Thomas Pedersen

Med lette steg i fjellet - Jotunheimen på tvers ble arrangert av HHTs Fjellsportgruppe 7.-9. august. Her kan du se både film og lese turrapporten.

Her kan du se en film fra turen: