Spleiselag og dugnadsinnsats på Halgutusveen

Styrene i Vang almenning, HHT og dugnadsfolk på Halgutusveen 26.08.20
Styrene i Vang almenning, HHT og dugnadsfolk på Halgutusveen 26.08.20 Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Vi i HHT er helt avhengige av et godt forhold til grunneiere for å kunne tilrettelegge stier og hytter til friluftslivsformål. Mange av de ubetjente hyttene våre er skogsarbeiderkoier foreningen får låne av almenningene. En av disse er Halgutusveen som ligger i lia overfor Bringbu helt innerst i Vang almenning. Den hytta har blitt totalrenovert dette året i et svært positivt spleiselag og med mange timer dugnadsinnsats.

Vang almenning driver aktivt skogbruk og de siste par årene har det foregått hogst i lia fra Bringbu mot Raudfjellet. En ny driftsveg har gitt tilgang til området. Hogst og nyplanting rundt hytta Halgutusveen har gitt utsikt og lyse, gode forhold for gode hytteopplevelser. Det siste året har det foregått restaurering av hytta som nå har blitt mye lettere tilgjengelig.

I vinter ble det montert nytt kjøkken og solcellanlegg og revet en innervegg. På senvinteren ble materialer og ny vedovn kjørt inn på snø og restaureringsarbeidet startet når det var blitt barmark. Gjennom sommeren har HHTs dugnadsfolk byttet utvendig kledning på 3 yttervegger, byttet alle vinduer og ytterdøra, lagt nytt tak og malt kjøkkenet innvendig. Murer ble bestilt for å montere ny ovn og pipe. 

Onsdag kveld denne uka møttes styrene i Vang almenning og HHT i tillegg til dugnadsfolkene som har bidratt til en felles markering og visning av det flotte resultatet. Det var mange gode tilbakemeldinger og glede for at man får til mye sammen når man bidrar med penger og innsats til felleskapets beste. Hytta framstår nå delikat og hyggelig med gode praktiske løsninger for turgåere på langtur langs Rondanestien eller på en helgetur i et flott terreng nær snaufjellet.

Man kan lese mer om hytta og forhåndsbestille overnatting på ut.no. HALGUTUSVEEN