Sykle på tvers av Hedmarksvidda

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

En langsiktig drøm om å sykle på tvers på Hedmarksvidda er nå realisert - i hvert fall med 

en flott sykkelsti

som kobler Vollkoia/Furnes/Ringsaker med Høyenhall/Vang/Hamar sammen slik at vanlige tursyklister kan lage helt nye runder på Hedmarksvidda!

Dette prosjektet startet i 2010 og opprinnelige prosjektdeltakere var Sykkelbyen Hamar, Løiten, Vang og Furnes almenninger, Ringsaker kommune, Hedmark fylkeskommune (med som rådgiver hele prosjektperioden) og Hamar og Hedemarken Turistforening. Vi så på hvilke muligheter som ville øke tilgjengeligheten for sykling på tvers av Hedmarksvidda. Strekningen Kveåadammen-Målia var den første vi ønsket å gjøre tilgjengelig for sykkel men her fikk vi avslag fra Fylkesmannen i Hedmark. En student hadde så sommerjobb i 2011 og så på hele Hedmarksvidda. Det ble foreslått flere traseer for utredning for å kunne prioritere den mest hensiktsmessige, og det ble da prioritert en trase å jobbe videre med, nemlig sykkelsti fra Vollkoia til Høyenhall. Det er ikke aktuelt med flere tverrforbindelser på Hedmarksvidda slik situasjonen er i dag. 

Vollkoia- Høyenhall er en strekning på 2,5 km og bestod fra før av en skiløypetrase og et tømmerslep. Så vi søkte om godkjenning for å få lage sykkelsti her - og søkte støtte hos Gjensidigestiftelsen. Etter hvert kom alle godkjenninger på plass og et gledelig svar fra Gjensidigestiftelsen om støtte på kr 400.000,-. Opprinnelig var budsjettet på om lag 1 mill kr men dette ble nedskalert etter interne prosesser. Vi ønsket å klare oss med støtten fra Gjensidigestiftelsen men i høst ble det tydelig at vi trengte 100.000,- til for å få lagt på et topplag. Da ble disse med på spleiselaget: Ringsaker kommune (25.000), Vang almenning (25.000), Brumunddal sykleklubb (15.000) og HHT (35.000). Dette topplaget er delvis lagt ut - så når vi sier at sykkelstien er helt ferdig er det ikke helt sant for vi venter på noen tørre dager så topplaget på den delen som ligger lengst øst (om lag fra krysset der løypa går opp til Bjørsetra) kan bli kjørt ut og pakket ferdig.

Alle samarbeidspartnere er med på bildet øverst og vi ser der fra venstre: Morten Øie (Furnes almenning), Erlend Mogen (Brumunddal sykleklubb), Per Lindholt (Vang almenning), Margrete Ruud Skjeseth (HHT), Inger Amb (kundetillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen) og Sindre Tollan (Ringsaker kommune). Tusen takk for godt samarbeid og spleis!

Kart over sykkelstien fra Vollkoia til Høyenhall
Kart over sykkelstien fra Vollkoia til Høyenhall Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Sykkelstien er ment for alle syklister og nivået er at en syklist kan møte en annen syklist. Man må ikke ha spesiell terrengsykkel for å kunne sykle her (når topplaget er helt på plass og har "satt seg"). Det er nå skiltet etter ny nasjonal mal. Fra Vollkoia kan man nå sykle østover (enten rundt Vollkoia-tjernet eller på nordsiden av det) og østover fram til krysset der skiløypa går nordover til Bjørsetra. Der går sykkelstien sørover mot Gråbeindalskoia. Etter noen få hundre meter tar sykkelstien mot øst på et gammelt tømmerslep og fram til veien som går mellom Tørbustilen og Lundsetra. Det er der vi kaller det Høyenhall selv om kartet sier at det ligger litt lenger nordøst. Høyenhall er tidligere brukt om området der og vi har ikke noe mer presist navn.

Der er man inne på traseen til sykkelrittet Hedmarksvidda rundt. Da kan man ta nordover på grusvei til Tørbustilen og St.Olav og derfra kanskje videre opp til Stenfjellhytta/Lageråkvisla langs lysløypa på gamle fjellveien - eller mot Gåsbu eller Brumund. Eller man ta sørover mot Lundsetra, Brennsetersaga/Flagstadelva og fram i Vang enten mot Lierberget eller i lia mot Ormseter. Det betyr at man nå kan lage flotte runder både fra Brumunddal/Furnes og fra Hamar/Vang.


Bildet er av det nye Hedmarksvidda-kartet og den nye sykkelstien er stiplet i en lilla-farge, "Hedmarksvidda rundt"-traseen er prikkete i den samme fargen.

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Bildet over viser der sykkelstien tar av fra grusveien ved Høyenhall. Der står det skiltet til Vollkoia (og til St. Olav og Lierberget). Dette bildet er fra august og topplaget er ikke lagt på.

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Ved bygging av sykkelstien har det gamle "kavlebru-prinsippet" blitt brukt der det har vært nødvendig. Lokalt biovirke (trær og buskas) er ryddet langs traseen og lagt nederst i bløte partier/myrer. Så er det lagt duk oppå og masse oppå den. Det er laget grøfter for å lede vannet ut av myrer og våte partier. Stedegen "samsmasse" er brukt fra lokale massetak i Furnes almenning og Vang almenning. Bestyrer Morten Øie i Furnes almenning har vært prosjektleder og mange av de ansatte i denne almenningen har bidratt med arbeidstimer og innsats for dette prosjektet. Det betyr at Furnes almenning har bidratt med mye egeninnsats som egenkapital i prosjektet. Tusen takk!

Det som også er svært viktig her er at hele sykkelstien også skal brukes til tidligløype på ski. Den nye traseen nord for Gråbeindalskoia betyr også at skiløypa blir lagt om her for å unngå svært våte partier lenger ned. Dette betyr at Brumunddal og omegn turistløyper (løypeselskapet) nå har fått svært mye bedre muligheter for å kjøre løype med lite snø og kan begynne sesongen tidligere!

Vi ønsker alle velkomne til å teste den nye sykkelstien (men vent gjerne til uti neste uke for da er værmeldingen tørr og god :)!
God tur!

Skrevet av Margrete Skjeseth 24. september 2015