Tur  rundt  Herstadtjernet  02.09.2020.

Foto: Sidsel Gotaas

Fremdeles er det sommer da 40 personer ville bli med på tur fra Stavsjø. Ja, vi kjørte litt lengre før vi dro ut på tur etter opprop. 

Tekst: Sidsel Gotaas.

Hamar var nå erklært rødt etter mange smitteutbrudd av covid- 19 i det siste. Lang, lang rekke gikk vi inn i skogen og underveis fikk vi høre navn på alle de gårdene som vi så. Turen gikk på sydsiden av Solbergåsen som stikker opp som en horst av grunnfjell mellom all den gode åkerjorden fra Kambrium-Silurtiden. Denne jorda  fra Hedmarksgruppen ble dannet i jordens oldtid (senprekambrium). Mesteparten av landet lå da under havets overflate nærmere 3-400 km utenfor Mørekysten og sedimentene er siden blitt skjøvet opp i kaledonsk tid. På grunn av de mange jordene som omkranser Stavsjø og Herstadtjernet, blir vannene ofte overgjødslet slik at det både sommer og vinter kan dannes oksygenmangel i bunnområdene da det blir liten sirkulasjon fordi det letteste vannet ligger øverst. Det tyngste vannet måler 4 grader Celsius. I dag var det varmt i overflaten og Karin tok seg en svømmetur. Den største gruppen gikk rundt hele vannet, mens noen gikk på sydsiden frem til rasteplassen og tilbake. Da vi skulle til å gå, kom to andre fra Onsdagsgruppen også. Terrenget var variert gjennom tett skog og i utkanten av jorder.

Neste onsdag blir det tur til Mosjømarka om smitteforholdene tillater det.

Foto: Sidsel Gotaas

Skrevet av Harald Normann 2. september 2020