Minneord om Steinar Wie Østlie

Steinar Østlie i sitt rette element.
Steinar Østlie i sitt rette element. Foto: Maren Rogstad

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Steinar Wie Østlie hadde gått bort. Steinar har satt varige spor etter seg gjennom sitt store engasjement og arbeid for friluftslivet. Fredag 11.09. er det bisettelse i Vang kirke kl 14.00 (NB flyttet fra Krematoriet).

I 16 år fra 2001 til 2017 var Steinar styreleder i Løten krets av Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) og samtidig styremedlem i HHT. Fra 2017 fortsatte han som sekretær i styret for Løten krets av HHT. Han har gjort en formidabel innsats for friluftslivet i Løten. Dette gjelder både som organisator, prosjektleder og praktisk dugnadsarbeider. Steinar var kunnskapsrik og grundig i alt sitt arbeid.

Her kan kort nevnes rydding, merking og klopplegging av både gamle og nye stier i Løtenfjellet, Nordbygda, Løten sentrum med omegn og Ådalsbruk med omegn, herunder utarbeiding av informasjonsmateriell i form av informasjonstavler og kartbrosjyrer. Eksempler er «Nærmiljøturer i Løten», «Løtenrunden – friluftsliv fra døra», natur- og kultursti rundt Korpreiret og kultursti mellom Savalsetra og Storholtet. I forbindelse med at Løten krets av HHT fylte 60 år i 2007 sto Steinar for mesteparten av jobben med jubileumsheftet «Turopplevelser i Løten» - et fyldig hefte som beskriver turområder, stier, hytter, natur og kulturminner i Løten. I 2019 bidro han i stort omfang med beskrivelser og bilder til boka «90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker» som HHT utga tidlig i 2020. 

I tillegg har Løten krets av HHT under ledelse av Steinar foretatt opprusting av flere koier som står tilgjengelig for turfolk og satt opp gapahuker på strategiske steder. Han hadde for øvrig oppgaven som hyttetilsyn for Snippkoia nordvest for Gjetholen (Gitvola) i mange år.

Steinar hadde dessuten en rekke oppdrag som turleder for organiserte turer i regi av HHT både lokalt og i andre fjellområder. Blant annet ledet han flere turer i Femundsmarka, det fjellområdet som lå hans hjerte aller nærmest og hvor han hadde vært mye helt fra barndommen av. Han ledet også mange turer i regi av Tirsdagstrampen i Løten.

Gjennom sitt omfattende engasjement bidro Steinar i stor grad med å legge til rette for at folk kan bedrive friluftsliv ved å gjøre det enklere å komme seg ut på tur både i nærområdet og i utmarka i Løten – noe som også er viktig i et folkehelseperspektiv.

Vi lyser fred over Steinars minne.

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)                          Løten krets av HHT

Snippkoia.
Snippkoia. Foto: Margrete Ruud Skjeseth