Fottur i Mosjømarka 09.09.2020.

Foto: Eva Jønsrud

Til tross for styrtregn om morgenen og nokså lang kjørevei for noen og et ukjent startsted, ble vi 27 personer og to hunder på tur.

Tekst: Sidsel Gotaas.

Når vi forlater de fruktbare åkrene i Stange og Romedal, kommer vi til næringsfattige grunnfjellsområder. I Mosjømarka er det høyreist furuskog med lav, mose, blåbær og tyttebær. Det er lette, fine stier å vandre på med små høydeforskjeller.

Det var lagt opp til to forskjellige turer. En på 10 km og en annen på 6 km. De som gikk den lengste turen (14), gikk ganske raskt, mens vi (13) på den andre turen hadde tid til å prate og plukke litt bær og lese på oppslagstavlene underveis. Det ble en koselig tur og regnet stoppet også da vi startet på turen fra Flyplassvegen(stripa) til Mosjøen. Den lengste turen gikk rundt hele sjøen og  de rastet ved Stålsetertjernet.

På grunn av smitterestriksjonene og tid for turlederne til å finne den riktige parkeringsplassen, blir ikke turene annonsert på HA-tavla. Men det er lov å ta med nye folk på tur.

Neste onsdag, 16.september, går vi fra Vollkoia med stor P-plass, til Blåmyrkoia. Der oppe er det også vakre farger nå på høsten.

Foto: Helene Landheim

Skrevet av Harald Normann 12. september 2020