Søndag 4. oktober åpnet vi Lageråarunden

Stein Sandaker og Bente S. Langøigjelten klargjør ny stirunde
Stein Sandaker og Bente S. Langøigjelten klargjør ny stirunde Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Det siste halve året har vi jobbet med en ny stirunde helt øst i Hamar (og litt i Løten) og nå er Lageråarunden åpnet. 

Ildsjelen for dette stiprosjektet, Stein Sandaker, er nok overrasket over hvor mye forberedelser og innsats som skal til for å få til en merket stirunde i nærmiljøet sitt i Vang. Han er godt kjent og hadde det gamle o-kartet Lageråa som var med på befaringene i april. Da hadde han fått bedre tid og hadde noe "ugjort" i å finne en god stirunde som kunne merkes i skogen nær der han bor. Vi i HHT hadde utgitt turboka vår og koronatiden gjorde at alle var ekstra interessert i nærmiljø friluftsliv. Dette har skjedd siden:

April og mai:
Befaringer og vurderinger: "Hvor er beste trase? Hvordan kommer vi oss over elva? Hvem er grunneiere og hva sier de? Hva skal være runde og hvilke tilførselsstier er aktuelle? Hvor skal vi tråkke nye spor der det ikke fins forbindelser? Hva gjør vi der vi ønsker å krysse beitegjerder? Er det mulig å parkere biler i nærheten?"
Leder for HHTs sti- og løypeutvalg Bente Sund Langøigjelten og daglig leder Margrete Ruud Skjeseth var med på befaringer og vurderinger - og i tillegg var Ilsengstienes ildsjel Hans Kroglund med og bidro med verdifull erfaring.

Juni:
Gjerdeklyv montert over beitegjerder. Konklusjonen vår om at det må bygges 2 bruer over elva Lageråa påvirker prosjektet slik at det blir ganske mye mer arbeid - men dette blir beste løsning! Grunneiergodkjenningene kommer på plass (15 totalt). Vi la det årlige stimerkekurset til Lageråarunden slik at nye dugnadsfolk får nødvendig opplæring og praksis. Stifaddere ble rekruttert. Runden ble i hovedsak ryddet og ferdig blåmerket og i etterkant ble tilførselsstiene også merket og ryddet.

Det er 3 tilførselsstier inn til selve runden:

  • Fra nord/nordvest kan man starte på blåmerking i skogkanten ved Ingvoldstadvegen nær RV 25 mellom Ålstad og Lageråen (lite parkeringsmuligheter der)
  • Fra sør kan man parkere bilen på idrettsparken og gå 4 km nordover på Ilsengstiene og videre ved krysset øst for Farmenkoia. Se turforslaget Ilseng idrettspark til Lageråarunden på ut.no
  • Fra vest kan man parkere bilen innerst i Slettringen og gå 0,5 km østover til Lageråarunden

Det er plass til noen biler og godt utgangspunkt rett nord for Birkelymoen/Gihlemoen og der blir parkeringsplassen utvidet innunder høyspentlinja. Det er også mulig å bruke buss B26 mellom Hamar og Løten til Birkelymoen. 

Før sommerferien plasserte vi ut enkle laminerte kart slik at det ble mulig å finne fram (og mange oppdaget både markjordbæra, villbringebæra og blåbæra i sommer - og jammen er det mye tyttebær her også!)

August:
Nå var dugnadskara klare for å bygge den første brua! To 11 meter lange impregnerte stokker ble bestilt og levert fra ScanPole på Ilseng og impregnerte materialer fra Furnes almenning. Stein Sandaker prefabrikerte elementer og hadde forberedt brubygging så godt at i løpet av to dugnadsdager inkl Lars Lien med gravemaskin så ble brua ferdig. I tillegg en enkel bru over liten grøft til en herlig rasteplass med rastebenk bestilt og levert fra Ilseng fengsel. Vipps var det både super elvepassering og rastemulighet i det gamle beitet som familien Tollersrud på Vindhol har brukt til hester tidligere. Nå er det turfolket som kan kose seg i den lune og frodige idyllen nær elva.

September:
Når kornet er høstet inn og traseen på østsiden ryddet kan den andre brua bygges. Dette for å unngå bruk av Kongsvegen som er veldig trafikkert. To dugnadsdager i tillegg til gravemaskinforberedelser og ny bru på plass. Hurra! Og samtidig er skiltene fra Simonsen lasergravering i Furnesåsen så Bente kan klargjøre for å få disse montert. Tre rastebenker som er bygd på Ilseng fengsel blir plassert ut på fine steder langs stien.

Vi har også nå fått tilsagn om kr 70.000,- i støtte fra Hamar kommune sitt prosjekt "Stier i Vang" så HHTs faktiske utgifter blir i hovedsak dekket. Massevis av dugnadsinnsats og adminstrativ støtte er allerede lagt ned i dette prosjektet - og det er utrolig artig at vi sammen med grunneiere kan tilrettelegge for gode naturopplevelser nær der folk bor. Tusen takk! 

Les om: TURFORSLAGET LAGERÅARUNDEN PÅ UT.NO

Skrevet av Margrete Skjeseth 26. september 2020