Leker for store og små

Kims lek.
Kims lek. Foto: Anne van der Wijst

Her er noen tips til leker som kan brukes av alle, både barn og voksne – og ikke minst som en vellykket miks av barn og voksne. 

Kjenn ditt tre

Tid: 5–10 min.

Finn et skogholt med forskjellige typer trær. Elevene jobber to og to. Den som går foran har bind for øynene eller lukker dem. Den som fører må gå rolig og holde litt godt i den blinde slik at han føler seg trygg. Den blinde ledes bort til et tre i nærheten og skal gjøre seg kjent med det. Hvordan er barken, stammetykkelsen, bladene, grenene osv.?

Når den blinde føler at han har kjent nok, leder den seende ham tilbake til utgangspunktet og snurrer ham

noen ganger rundt. Den blinde kan nå åpne øynene og prøve å finne igjen det treet som han kjente på i blinde. Bytt roller.

Kims lek

Tidsbruk: Ca. 10 min.

Forberedelser: Ca. 10 min. til å finne gjenstandene du vil benytte.

Utstyr: Et klede og ti (jule)ting du vil gjemme.

Ti gjenstander fra naturen legges på et oversiktlig underlag. Deltagerne får se på gjenstandene i for eksempel 1 minutt. Så skal de snu seg bort mens en av gjenstandene fjernes. Oppgaven er å finne ut hvilken gjenstand som er tatt bort. Er barna små bør det velges færre gjenstander.

Som variasjon kan man la deltagerne se på gjenstandene i 1 minutt før man legger et klede over alle gjenstandene, og så skal de prøve å huske flest mulig av dem.

Gjemsel er morsomt og spennende, enten det er sommer eller vinter, mørkt eller lyst eller om man er stor eller liten. Husk alltid å avgrense området for elevene slik at du unngår at noen

løper langt til skogs og i verste fall ikke finner veien tilbake …

Omvendt gjemsel

Tidsbruk: Ca. 5-10 min. pr. runde.

Alle stiller seg i en tett klynge og teller til 50 høyt i kor mens en deltager løper og gjemmer seg. Når de andre er ferdige med å telle, går/ løper de rundt og leter etter den ene. Når en deltager finner den som har gjemt seg, skal denne på en diskret måte rusle bort og legge seg tett inntil den som har gjemt seg først. Disse ligger musestille og venter. Etter hvert vil flere og flere finne gjemmestedet, og de legger seg ned tett i tett, som sardiner på boks. Den som finner gjemmestedet sist kan få velge hvem som skal gjemme seg neste gang.

Dersom det er små barn kan det være lurt å la dem både gjemme seg og lete to og to. Det er også viktig at du som lærer vet hvor mange elever du har med deg slik at dere vet hvor mange som mangler etter hvert som «sardinhaugen» vokser.

Mørkegjemsel

Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde.

Utstyr: Lommelykter og reflekser.

Her finnes det utallige varianter. Dyp snø og ulendt terreng gjør disse aktivitetene ekstra morsomme og utfordrende.

  • Den som leter har lommelykt
  • Den som leter har lommelykt og de som har gjemt seg har refleks
  • «Boksen går» er gøy i mørket
  • «Gi et lite vink» der frisignalet gis ved blinking med lommelykt

Land, strand, vann

Bortsett fra litt plass trengs det ikke noe utstyr til denne leken. Det er supert om f.eks. barna kan konkurrere mot de voksne, f.eks. tre barn mot tre voksne. Eller: Gutter mot jenter, eller kvinner mot menn. Foruten deltakerne blir også leklederen med.

Alle skal stå på en rett linje med ansiktene vendt mot publikum. Om det er 6 eller 8 deltakere, avhenger av hvor stor plassen er. Det må også være plass til leklederen som står enten på enden av rekken eller midt i, f.eks. midt mellom alle de voksne og barna….

Leklederen forteller at alle akkurat i øyeblikket står på strand. Hvis samtlige tar ett skritt frem (mot publikum), står de i vann. Ett skritt tilbake blir strand (igjen) og enda ett skritt tilbake blir land. Det er altså tre steder en skal gå til; land (bakerst), strand (i midten) og vann (fremst). Det er leklederen som gir kommandoene. Alle starter på strand. Roper leklederen land skal alle ta ett skritt bakover, sier han deretter vann, skal alle ta to skritt frem (dvs. forbi strand).

Dette høres ikke så vanskelig ut, men det er ikke så lett som du tror, ikke minst når leklederen er den eneste som har lov til å gå hvor hen han vil. Alle må gjøre det som leklederen sier (og gå dit han sier), men leklederen kan fint gå et annet sted. F.eks.: Hele rekken står på strand. Lekleder roper vann samtidig som han tar ett skritt bakover til land. Alle de andre skal imidlertid gå ett skritt frem, til vann, for det var jo det lekleder sa. Den som vingler, og først gjør tegn til å bevege seg i gal retning – eller endatil skritter feil, må sette seg. Til sist vil det være en deltaker igjen foruten lekleder. Om han eller hun er en voksen, er de voksne bedre enn barna. Er han/hun et barn, er det barna som er best.

De som tapte første gang, er revansjesugne og er nok klare for en ny runde, for å se om det virkelig er et mønster i dette; at de voksne er bedre enn barna – eller kanskje var det omvendt….?