Digitalt årsmøte gjennomført 10. mars

Turboka gir nye turtips
Turboka gir nye turtips Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Onsdag 10. mars gjennomførte HHT for første gang digitalt årsmøte. Vi var veldig spente på om mange kom til å delta - og veldig glade for at vi faktisk var 42 med på møtet! 

Det var kun de formelle årsmøtesakene på programmet denne gangen - ikke kake og kaffe og ikke inspirerende foredrag i etterkant. Vi prøvde å lage en blid og hyggelig, uformell stemning og fikk gode tilbakemeldinger i etterkant.

De viktigste sakene i årsrapporten og regnskapet for 2020 var
* Turboka vår som både har lagd massevis av gode nærturopplevelser for veldig mange og gitt foreningen et godt økonomisk resultat
* Halgutusveen som ble totalrenovert i godt samarbeid mellom våre dugnadsfolk og Vang almenning
* Lageråarunden ny stirunde i Vang med kobling til Ilsengstiene pluss planer om videre koblinger nordover
* Positiv medlemsutvikling - særlig blant barn og unge

Her er presentasjonen vi brukte i årsmøtetÅRSMØTEPRESENTASJONEN 10.03.21

Styrene i Vang almenning, HHT og dugnadsfolk på Halgutusveen 26.08.20
Styrene i Vang almenning, HHT og dugnadsfolk på Halgutusveen 26.08.20 Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Regnskapet for 2020 viste et stort overskudd som vi ønsker å bruke til nye prosjekter med tilrettelegging for friluftsliv i vår region. På handlingsplanen i 2021 står følgende store prosjekter: bytte taket på Stenfjellhytta, utbedre uteområdene på Målia og Stenfjellhytta, finne bedre energiløsning på Målia, etablere ny butikk og samboerskap med Turistkontoret på Hamar mm.

Til slutt i årsmøtet var det valg og vi takker de avtroppende styremedlemmene Tore Nilsen og Ingeborg Nordlund for super innsats - og ønsker velkommen til Aud Norstad som hyttekoordinator (tidligere leder i Stange krets), Charlotte Wahlquist Christiansen som ny leder for barn og unge + Asbjørn Schjerve som ny leder i Stange krets og styremedlem i HHT. Se hele styret her: STYRET 

Vi håper på fysisk høstmøte hvor vi kan takke mer skikkelig - og møtet ble avsluttet med at daglig leder Margrete Ruud Skjeseth overrakte blomster til styrets nestleder Bente Langøigjelten og styrets leder Kristen Bartnes som begge har tatt gjenvalg.