Ny gapahuk på Klekkefjellet er nå klar til bruk

Dugnadsgjengen fra HHT i Løten som har bygd opp gapahuken
Dugnadsgjengen fra HHT i Løten som har bygd opp gapahuken Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Se nøye på den flotte gjengen på bildet! De har nå montert/bygd en gapahuk på toppen av Klekkefjellet som vi er sikre på kommer til å bli et supert turmål både sommer og vinter. Hurra!

Dugnadsgjengen består av (fra venstre på bildet): Håkon Kildahl, Jan Johnsrud, Steinar Libak, Stein Erik Løvlien, Rolf Kjellmo (leder i HHT Løten krets), John Ole Gangnes, Johan Bysveen og Sverre Engen.

Krakker langs veggene og et fastmontert bord
Krakker langs veggene og et fastmontert bord Foto: Margrete Ruud Skjeseth

I mars fikk vi i HHT tillatelse fra Statsforvalteren i Innlandet til å sette opp en gapahuk på toppen av Klekkefjellet. Både Rondanestien og skiløypene passerer denne toppen og den er et ypperlig turmål både fra Budor og Savalsætra både sommer og vinter.

Løten bygdesag kuttet alle materialer klare i rekordfart slik at vi fikk kjørt inn alle materialer på snøen (noe som var et krav fra Statsforvalteren og den helt riktige måten å gjøre dette på). Nå har materialene ligget under presenning og ventet på dugnadskara. Når vi hadde befaring fredag 11. juni og bestemte plassen erfarte vi at materialene var blitt lagt litt feil i vinter. Dugnadskara måtte derfor bære tunge materialer den første dagen. Så har de brukt 10 sommerdager på å bygge gapahuken og den siste fellesdugnaden skjedde mandag 28. juni.

Alle de 8 dugnadskara var tilstede den dagen sammen med pressen og vår gode samarbeidspartner Løiten almenning. DNT-skiltet ble montert og lederen i HHT Løten krets, Rolf Kjellmo, kunne klippe snora og erklære gapahuken for åpnet.

Nå ønsker vi alle turfolk velkommen og håper dere får gode turopplevelser østover fra Budor både sommer og vinter. Se turforslaget i høyre marg.

Nettsak i MittLøten: Dugnadsgjengen i turistforeningen har satt opp en gapahuk på Klekkefjellet til glede for alle turgåere

Nettsak i Hamar Arbeiderblad: Åpnet ny destinasjon i fjellet. Her får vi til og med kveldssola! Det er helt nydelig

Klekkefjellet naturreservat er et 8700 dekar reservat som ble vernet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myrtyper som er typisk for den høyereliggende barskogen i den mellomboreale skogsonen. 
Det er funnet gran som er overe 250 år gammel og furu som er over 390 år gammel i naturreservatet. Floraen er ganske artsfattig. Den åpne granskogen har kraftig lyngvegetasjon, mens man i myrene kan finne for eksempel bjønnskjegg. På grunn av blandingen av myrområder og gammelskog trives storfuglen og orrfuglen i Klekkefjell-området. 
Kilde: Stolpejakt-posten som står på Klekkefjellet