Nå bygger vi ny bru ved Klevfos

Stor glede på Klevfos nå når det blir ny bru
Stor glede på Klevfos nå når det blir ny bru Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Onsdag 01. september var en glad dag for da startet vi dugnadsarbeidet med å lage ei ny gangbru over Svartelva nedenfor museumsbygningene på Klevfos. Dette er svært etterlengtet for alle som ønsker å drive aktivt friluftsliv i Brynsåsen der det både er merkede stier, turorientering og Stolpejakt, bærterreng og gode helårsmuligheter. Status pr 07.09: Idag ferdigstilles brua! 

Tirsdag 07.09 blir brua ferdig! f.v. Hans Kroglund, John Ole Gangnes, Lars Lien, Thor Holager, Aage Vasaasen, Jan Schrøder
Tirsdag 07.09 blir brua ferdig! f.v. Hans Kroglund, John Ole Gangnes, Lars Lien, Thor Holager, Aage Vasaasen, Jan Schrøder Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Vi har lang erfaring i bygging av bruer på dugnad, blant annet fra Ilsengstiene og på Lageråarunden. Nå er de samme dugnadskara igang og bidrar med sin tekniske og praktiske erfaring, ledet an av Hans Kroglund (til venstre på bildet) og Lars Lien (midt på bildet). I tillegg bidrar Thor Holager (nr 2 fra venstre på bildet), Aage Vasaasen og John Ole Gangnes er også med i dugnadsgjengen men var ikke tilstede når bildet ble tatt. Til høyre på bildet over ser man Bente Hagen (kultursjef i Løten) og Jarl Holstad (leder på Klevfos industrimuseum). Denne brua binder forresten sammen to kommuner også for kommunegrensen mellom Stange og Løten går midt i elva.

EKSTERNE MUNCH-MIDLER GIR NY BRU VED KLEVFOS 

Den eksisterende brua over Svartelva ved Klevfos er stengt av sikkerhetsmessige grunner. 
- Å sette i stand brua henger sammen med utbedringer av demningen og er svært kostbart. Vi har på ingen måte skrinlagt dette, men dette vil ta tid å realisere, sier leder på Klevfos industrimuseum Jarl Holstad. Han er derfor veldig glad for mulighetene til å bygge en mindre gangbru over Svartelva litt nærmere fabrikkbygningen. 

Kultursjef i Løten kommune, Bente Hagen, forteller at bru er en del av en større plan om å utvikle området rundt Klevfos, og at eksterne Munch-midler gjør dette mulig. 
- Gjennom det nasjonale nettverket av Munch-steder og prosjektet «Munch – den nordlige ruten» har vi mottatt totalt 500.000 kr som skal gå til produktutvikling og «grønne opplevelser», sier hun. Kommunen har sammen med Klevfos og Hamarregionen reiseliv og utvikling (HRU) lagd en plan for bruk av pengene som i tillegg til bru også inkluderer en ny Munch-sti mellom museet og fødestedet Engelaug. 
- Rundt Klevfos er det flotte turstier som i dag mangler en mulighet for å knytte de historiske stiene sammen. Med en bru økes muligheten for ferdsel på tvers av stiene, sier reiselivssjef Kari Uglem. 
- Munchsenteret og Munchs fødested er et interessant besøkssted for turister og lokalbefolkningen. Bru over Svartelva er første del av planen for å utvikle tilbudet på Klevfos og innen neste sommersesong vil vi lansere flere tiltak finansiert av disse pengene, sier hun. 


Lars Lien og Hans Kroglund er prosjektledere på brubyggingen
Lars Lien og Hans Kroglund er prosjektledere på brubyggingen Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Lars Lien gleder seg til å markere 10-års-jubileum for Kristian Lien stien neste år - det er Lars som har stifadderansvaret for denne tilretteleggingen mellom Romedal og Klevfos. Kristian Lien var oldefaren til Lars og han begynte å jobbe på Klevfos i 1888 og gikk til og fra jobb på denne stien - og blir omtalt i Tor Karseth's stykke "Arbesdaer". 

Brua og demningen er ikke lenger trygg å ferdes på
Brua og demningen er ikke lenger trygg å ferdes på Foto: Hans Kroglund

Både kultursjef Bente Hagen (til venstre på bildet), daglig leder i HHT Margrete Ruud Skjeseth og Jarl Holstad som leder Klevfos industrimuseum er glade for at sperringen på demningen nå kan gjøres mer solid fordi man nå om noen få dager kan lede turfolket over en ny bru på nedsiden av museumsbygningene.