Turpostene gir god turaktivitet i regionen

Turpostene er et viktig samarbeidstiltak for folkehelsen
Turpostene er et viktig samarbeidstiltak for folkehelsen Foto: Trude Ånnevik, Hamar arbeiderblad

Nå er alle klippekort og app-registreringer fra årets sesong med turposter talt opp. Tallene er litt lavere enn ifjor (som var et helt spesielt år for nærmiljø friluftsliv) men vi kan trygt kalle dette for det største og viktigste folkehelsetiltaket for friluftslivsaktivitet i Hamarregionen. 

Dette er 10. gang HHT har koordinert turposter i Hamar (Stolpejakt), Ringsaker, Stange og Løten. Vi er glade for å få til dette hvert år - i svært godt samarbeid med mange i alle disse årene:

  • Kommunene bidrar med innsats, finansiering og kartproduksjon.
  • Frivilligheten bidrar med å finne turmål/poster, merke stier, klargjøre parkeringsplasser, merke og skilte m.m.
  • Sparebank1 Østlandet bidrar med finansiering av deltakerpremiene sammen med Ankerskogen svømmehall, kommunene og HHT.
  • Hamar media IdeTrykk produserer alle trykksakene hvert år.
  • Vang o-lag følger opp den digitale løsningen i Stolpejakten for Hamar.
  • HHT følger opp alt med den digitale DNT-løsningen SjekkUT for Løten, Stange og Ringsaker og legger i tillegg alle turposter inn som turforslag på ut.no - i tillegg til å koordinere hele prosessen.

Vi lager fortsatt et høyt antall trykksaker i tillegg til digitale løsninger og ser at dette er viktig både for skoleklasser, barnefamilier og turgåere i alle aldre. Alt er gratis for brukerne og trykksaker hentes i kommunenes servicekontorer, bibliotek, HHT-butikken i Strandgata 45, sportsbutikker m.m.  Sesongen varte til siste søndag i høstferien 17. oktober.

Det her vært tekniske endringer i løpet av sesongen og hele SjekkUT-appen har flyttet over til UT.no-appen og det har gått veldig fint.

Hver kommune har uttrekkspremier og vinnerne får beskjed direkte. Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt minimum 6 poster (30 stolper), er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Premiebilletten kan hentes i servicekontorene (i Ringsaker også på bibliotekene) i kommunene innen utgangen av 2021. ​​​​​​​Levér turkortet med koder eller vis fram registreringen i appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen av mai 2022. Premien blir ikke sendt i posten. 

 Dette var siste året vi har med Stolpejakten i Hamar i denne koordineringen. Fra 2022 fortsetter de to o-klubbene Hamar orienteringsklubb og Vang o-lag (med støtte fra Hamar kommune) i egen regi - og neste års spennende nyhet blir at vi skal komme med 10 turposter i Hamar istedet! Vi takker for det gode samarbeidet med de to o-klubbene og ønsker dem lykke til videre. Fra 2022 blir det derved både turposter og stolpejakt i alle de fire kommunene.

Papirkart er fortsatt aktuelt å ha i tillegg til digitale løsninger
Papirkart er fortsatt aktuelt å ha i tillegg til digitale løsninger Foto: Margrete Ruud Skjeseth