Årsmøter i kretsene

Foto: Tore Nilsen

HHT har kretser (lokallag) i Stange, Ringsaker og Løten. Onsdag 16. februar avholder HHTs tre kretser sine årsmøter.

Stange

Årsmøtet finner sted på Grevskapet, Stange Bibliotek 16. februar kl 18.00.

Forslag til årsmøtet skal sendes til Asbjørn Schjerve, Vardebergvegen 127, 2337 Tangen. E-post: asbjorn.schjerve@gmail.com 

Frasigelser av verv skal sendes til Øyvind Hartvedt, Stangevegen 925, 2335 Stange.  E-post:  oyvind@kausvol.no

Løten

Årsmøtet holdes i kommunestyresalen på Tingberg 16. februar.

Forslag til årsmøtet sendes Rolf Kjellmo,  Malmvegen 13, 2345 Ådalsbruk. E-post: rkjellmo@bbnett.no

Frasigelser av verv skal sendes til Arne Erik Myhre, E-post arne@loitenalmenning.no , tlf 414 45 672

Ringsaker

Årsmøtet avholdes på biblioteket i Brumunddal kl 19.00. Etter årsmøtedelen blir det et samarbeidsarrangement med biblioteket hvor Aud Jovall forteller fra og om boka "Sakset fra turloggen". Les mer om dette her.

Forslag til årsmøtet sendes Helge Stikbakke, Stensengdalen 399, 2355 Gaupen. E-post:  helge.stikbakke@gmail.com 

Frasigelser av verv skal sendes til May Kristin Pedersen Tangen, e-post: may-ped@hotmail.com 

Generelt for alle tre kretsene

Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet til kretsleder innen 3 uker før. Frasigelse av verv må være meldt til leder i valgkomiteen med samme frist.

Dersom det ikke blir tillatt å gjennomføre fysiske møter på grunn av smittevernrestriksjoner, kan årsmøtene bli omgjort til digitale møter. Link til digitale årsmøter vil i så fall bli lagt ut på HHT's nettsider.

HHT-medlemmer tilhørende den respektive krets har stemmerett på kretsens årsmøte.

Hovedforeningen

Det ordinære årsmøtet i HHT (hovedforeningen) avholdes onsdag 9. mars. Informasjon om sted og det praktiske kommer senere. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar. 

Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet til daglig leder, Margrete Ruud Skjeseth, margrete.ruud.skjeseth@dnt.noinnen 4 uker før. Frasigelse av verv må være meldt til leder i valgkomiteen med samme frist.

Frasigelser av verv skal sendes til Simen Tollersrud, simen79@hotmail.com, tlf 980 74 574.