Vi har ny styreleder i HHT

Ingeborg Nordlund
Ingeborg Nordlund

Onsdag 09. mars hadde vi årsmøte med nesten 60 fremmøtte. Det ble en fin og spesiell kveld siden vår styreleder de siste 13 årene, Kristen Bartnes, gikk ut av det vervet. Vår nye styreleder heter Ingeborg Nordlund og vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Ingeborg har 4 års fartstid fra HHTs styre tidligere med ansvar for Barn og Unge i perioden 2018-2021. Nå ble hun forespurt om å gå inn i styreledervervet og vi er så glade for at hun sa ja! Hun jobber som folkehelsekoordinator i Ringsaker kommune og er utdannet fysioterapeut. Ingeborg har vokst opp i Ringsaker, og bor nå på Hamar.

Kristen Bartnes holdt foredrag på årsmøtet med blikk både bakover og forover. Det har skjedd mye på mange fronter i hans periode, og han trakk særlig fram organisasjonsprosesser både med tillitsvalgte og administrasjon. Vi har i hans periode organisert styret som et rent funksjonsstyre, og ansatt i 3 faste, fulle stillinger. Medlemstallet har økt fra 4281 i 2009 til 5643 i 2021. 

Kristen ble takket av med gode ord og gaver av nestleder Bente S. Langøigjelten som særlig fokuserte på hans store engasjement. Tusen takk for super innsats Kristen!

Revisor Bente Vestues ble også takket av etter mer enn 30 års frivillig innsats i foreningen og over 20 av dem som revisor. 

Nestleder Bente Langøigjelten takker av Kristen Bartnes med gode ord, blomster og gaver.
Nestleder Bente Langøigjelten takker av Kristen Bartnes med gode ord, blomster og gaver. Foto: Helge Stikbakke