Fellesdugnader - er det noe for deg?

Stidugnad i Stange.
Stidugnad i Stange. Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Våren og forsommeren er tiden for fellesdugnader både på stier og hytter. Vil du bli med oss? Her får du litt praktisk informasjon om planer og muligheter. 

Stange

I Stange er det Jan Schrøder som koordinerer fellesdugnadene og koordinerer stifaddere. Ta kontakt med han på mobil 913 89 709 eller epost al-gjes@online.no hvis du er interessert. Det er tirsdager som er fellesdugnadskvelden.

Planen for årets dugnader ser foreløpig slik ut (men det kan bli store endringer):

Dato

Planlagt gjøremål

19. april

Ilsengstiene m/Fysakpost

26. april

Hellum-Bjørsrudåsen og Gjøvika-Grevskapet

3. mai

Resterende skilting, rydding pluss bru ved Balberg

10. mai

Starhellinga hovedstier og plakater Kristian Lienstien. STIMERKEKURS

24. mai

Starhellinga (fullføring) og Starhellinga-Sørbygda

31. mai

Hyttemaling økt 1? (ev. resten av stibehov)

7. juni

Hyttemaling økt 2?


Løten

Stidugnad i Løten.
Stidugnad i Løten. Foto: Margrete Ruud Skjeseth

I Løten er mandag dugnadskveld, og første dugnadskveld ser ut til å bli mandag 9. mai kl 1800.  Det sendes ut innkalling noen dager i forveien. Gi beskjed til Jan Johnsrud på epost jan.johnsrud@ha-nett.no eller mobil 930 43 577 hvis du vil motta disse. Man melder seg på en og en dugnadskveld i forveien slik at Jan får forberedt dugnadene godt. 

Det står en rekke større og mindre tiltak på dugnadslista i år, og for best mulig planlegging inviteres du til en dugnadsprat over en kopp kaffe på Myklegard førstkommende torsdag den 21. april kl 1830. Ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Ringsaker

Hyttedugnad på Øyungshytta.
Hyttedugnad på Øyungshytta. Foto: Helge Stikbakke

HHT-Ringsaker krets har ikke felles stidugnader, men vi har stifaddere med ansvar for hver sine stier. Det er behov for rekruttering, så vi tar gjerne imot henvendelser fra dugnadsvillige. Vi trenger også dugnadsfolk til vask og vedlikeholdsoppgaver på de to leirstedene Åkersætra og Skolla i Åstdalen, og til den nye Øyungshytta. HHT-Ringsaker krets vil gjerne komme i kontakt med flere som ønsker å bidra med dugnadsinnsats. Det er mange muligheter for frivillig "karriere" i HHT. Foreningen arrangerer stimerkekurs, motorsagkurs, turlederkurs m.m. Ta kontakt med Helge Stikbakke, helge.stikbakke@gmail.com, telefon 9137840, dersom du er interessert.

Hamar

Dugnadsdag for stier i Hamar er mandager. Sesongstart er mandag 9/5, med planlagt kaffe på kl. 20 på Lageråarunden, Nordre bru. Men det kan bli aktiviteter på p-plass Grindstuen før det. Kontaktperson er Bente Langøigjelten med epost bente@langoigjelten.no og mobil 900 78 873

Dato

Planlagt gjøremål

25/4 Hafsalvegen

2/5  (og/eller)

Rydde p-plass ved Grindstuen

(Vet over påske når vi kan begynne.)

9/5 Lageråarunden

Nye stolper på hogstflater. Kaffe (vårsamling) ved nordre bru kl. 20

16/5 ”Stier i Vang”

Buffer/nord for Fartveien

23/5 Gåsbu – Brumundvegen og

Gåsbu-Lageråkvisla


Ryddetur (satser på at det er bart)

Det er kjørt ut 15 lemmer på snø som skal legges, sviller heves/flyttes.

Solid klipping/rydding skal gjøres.

30/5 Lageråkvisla - Stenfjellet

Ryddetur Evt fortsettelse fra 23/5

13/6 Brumundkampen /sjøen

Plassere lemmer som er kjørt ut på snø

20/6 nord for Gåsbu

Ryddetur

Vi ønsker også «løypefaddere» på Sjusjøløypa. Tilsyn gjøres i sommersesongen-

Bru på gang, Lageråarunden (nordre bru).
Bru på gang, Lageråarunden (nordre bru). Foto: Hans Kroglund

Hyttedugnader

Alle våre hytter har egne frivillige hyttesjefer. De utfører tilsyn og driftsoppfølging jevnlig. Noen ganger trenger de hjelp når det er større oppgaver på gang. Maling og husvask kan være slike oppgaver. Denne sommeren skal Stouslandhytta på Målia og overnattingshyttene på Åkersætra males. Vil du være med dette dugnadslaget kan du ta kontakt med vår hyttekoordinator Aud Norstad på epost aud.norstad@dnt.no eller mobil 992 59 904.