To nye nærturkart er lansert idag!

Redaksjonen for de to kartene fra venstre: Jan Schrøder, Margrete Ruud Skjeseth og Helge Stikbakke
Redaksjonen for de to kartene fra venstre: Jan Schrøder, Margrete Ruud Skjeseth og Helge Stikbakke Foto: Per Myrvang

Idag har vi lansert to nye nærturkart - ett over "Brumunddal med nærområde" og ett over "Ilsengstiene, Lageråarunden og Brynsåsen". Nå kan du hente deg et kart med massevis av nyttig friluftslivs-informasjon!

Vi i HHT har de siste årene satset mye på utvikling av stier i nærmiljøet. Det krever mye grunnarbeid og forberedelser før man får merket, skiltet og tilrettelagt alle turmål og koblingspunkter i alle retninger. Det er rett og slett et arbeid i stadig utvikling. 

Når vi har kommet så langt i dette arbeidet at vi kan utgi kart er vi glade! De to nye nærturkartene har massevis av friluftslivsinformasjon for deg som ønsker å gå på tur. Det er inspirerende bilder og turtips også.

I Stange har vi de siste årene utgitt nærturkart både over Stange Sentrum/Vestbygda og Tangen/Espa. Nå har vi beveget oss nordover i kommunen og til et kartområde som ligger både i Hamar, Løten og Stange. Det nærturkartet vi lanserer idag dekker hele nettverket til Ilsengstiene med kobling østover til Klevfos pluss nordover tilogmed Lageråarunden. Og i tillegg har kartet med området fra Klevfos og sørover til Brynsåsen der det er mange merkede stier og den gjennomgående stien heter Kristian Lien-stien. Dette kartet har målestokk 1:15.000. Dette kartet er støttet av Hamar kommune, prosjekt Stier i Vang.

I Ringsaker har det lenge vært ønskelig å få til et nærturkart for Brumunddal. Nå har vi fått merket og skiltet stier både til Bjørgeberget, Bangsberget, Kvarstad-Østberg, Høsbjørmarka så nå kunne vi lage et godt kart. Kommunen har jo i tillegg gjort gode tilrettelegginger både langs Mjøsa, i Mjøsparken og langs Brumunda. Dette kartet er i målestokk 1:20.000 og er støttet av Ringsaker kommune.

Redaksjonen for begge kartene har vært Jan Schrøder, Helge Stikbakke og Margrete Ruud Skjeseth. Det er lagt ned massevis av dugnadstimer i felten og med sporing for å ha helt riktig kartgrunnlag. Det er IdeTrykk/Flisa Trykkeri som har gjort alt det grafiske arbeidet. Kartkilden er Geovekst og kommunenes N20 kartgrunnlag. Kartdata er bearbeidet av Bernt Bjørnsgaard i BeMe.

Hvordan få tak i kartene:

Begge kartene gir vi bort til de som ønsker å ha det - men man må hente det selv. Disse stedene kan du hente kart:

Brumunddals-kartet kan hentes på HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, Sport1Mølla i Brumunddal, Turistkontoret i Brumunddal, Wood hotell, Mjøsa camping, Biblioteket i Brumunddal.

Ilsengstiene, Lageråarunden og Brynsåsen-kartet kan hentes på HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange.