Turposter  på Hedmarken 2022

Ta turpostene i Hamar som har gule skilt
Ta turpostene i Hamar som har gule skilt Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Turpostene er en fin måte å kombinere bærturer og turer i fjellet utover høsten. Nytt av året er at det nå er 10 turposter i Hamar også! Turpostene i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange gir deg 40 flotte turforslag som alle kan benytte seg av før sesongslutt 16. oktober. 

Turposter på Hedmarken

Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt som vi i HHT har koordinert i mer enn 10 år. Det er et stort spleiselag med frivillig innsats og lokalkunnskap + offentlig og privat støtte og bistand med penger, kart, administrativ oppfølging og premier. Alle har vi et mål om å legge til rette for gode turopplevelser i nærmiljøet i den kommunen man bor + nabokommunene i Hamarregionen. Sesongen er 30. april til og med 16. oktober (noen poster blir tilgjengelig litt senere pga snøforhold og villreinkalving).
Alle turforslagene blir tilgjengelig digitalt på ut.no.

Felles for alle 40 turpostene med tilhørende turforslag kjennetegnes av positive grunneiere. Vi ber derfor alle deltakere være ekstra påpasselige med å respektere angitt parkering, vise hensyn til dyr på beite, ta med eget søppel og følg angitt turbeskrivelse. Bruk gjerne sykkel til startpunktet.

Man kan notere postkoden i trykksaken eller man kan kvittere digitalt via UT-appen når man er nærmere posten enn 75 meter. 

Premier
Det blir også i år deltakerpremier til barn/unge som tar minst 6 poster. Premien er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Den premien er et spleiselag mellom Sparebank1 Østlandet, kommunene, HHT og Ankerskogen svømmehall. Premien kan hentes på kommunenes service/informasjonssenter f.o.m. onsdag 10. august og ut året. Lever turkortet med koder eller vis fram registreringene i appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen av juli 2023.
I tillegg blir det uttrekkspremier i hver kommune. 

Man kan hente seg turposthefter på servicekontorene, bibliotekene, noen sportsbutikker, svømme/idrettsanlegg og aktuelle matbutikker som ligger sentralt til i forhold til turer. HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar har alltid alle fire heftene tilgjengelig.

Hamar

Årets nyhet er at vi kan invitere til 10 turposter i Hamar. Tidligere ha vi samarbeidet med Vang o-lag og Hamar o-klubb om stolpejakt, men nå arrangerer de dette videre og vi kan tilby 10 turposter. Dette kan vi fordi vi og flere samarbeidende lag/foreninger har jobbet langsiktig med stiutvikling. Prosjektet "Stier i Vang" i regi av Hamar kommune bidrar med finansiering og god koordinering av dette. Prosjektleder Per Myrvang bistår frivilligheten og idrettskonsulent Wenche Enge heier på dette.

Vi samarbeider med Vangstiene (v/Ole Morten Svenkerud), Vang kjøre- og ridestier (v/Anne Kathrin Halvorsen), Vangsåsen vel (v/Vegard Urset), Brumund sæter vel (v/Ragnar Jensen og Bjarne Harkinn) og Bringbu vel (v/Arne Borud) som har en post hver. De resterende 5 postene er det vi i HHT (v/Bente Langøigjelten) som har tilrettelagt. Vi kan sammen friste med poster både i nærskog og allmenningsområder, kulturlandskap og snaufjell, utsikt og lun skog, rennende vann og mjøsutsikt. Vi er sikre på at alle finner turer de ikke kjenner til fra før!

Trykksaken: 10 turposter i Hamar

Glad Hamar-gjeng som tilrettelegger turposter for første gang.
Glad Hamar-gjeng som tilrettelegger turposter for første gang. Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Ringsaker

Ringsaker har sine "10 topper i Ringsaker" med undertittel 10 topp turer. De kan i år friste med at 5 av turmålene er helt ferske (ikke brukt før). Det er Ringsaker som har absolutt flest deltakere og de minner på at alle må ta hensyn til grunneierne som har gitt oss de fine mulighetene for turposter. De er svært glade for det gode samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige.

Trykksaken: 10 topper i Ringsaker

Ingeborg Nordlund (Ringsaker kommune) og Helge Stikbakke (HHT i Ringsaker).
Ingeborg Nordlund (Ringsaker kommune) og Helge Stikbakke (HHT i Ringsaker). Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Stange

Stanges 10 turposter blir til sammen med flere andre turlag; Kvennstugua Bygdetun og turstier, Romedal almennings turstilag (RAT) og Espa turstilag, i tillegg til HHT i Stange som alltid legger en post til Ilsengstiene og en til Ottestadstien. Det er i tillegg poster på helt nymerkede stier. Leder i HHT Stange krets anbefaler særlig post 7 på Rønningen i Rådalen der det er mye spennende å oppleve underveis. Posten på Sorten som ligger helt øst i Romedal almenning må man vente med til veien er kjørbar etter vårløsning.

Trykksaken: 10 turer i Stange

Else Bjørke (Stange kommune) og Asbjørn Schjerve (HHT i Stange).
Else Bjørke (Stange kommune) og Asbjørn Schjerve (HHT i Stange). Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Løten

Emilie Westli Andersen fra HHT Løten krets har ansvaret for alle 10 turpostene i Løten. Idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm i Løten kommune er svært glad for dette og vet at denne tilretteleggingen betyr mye for mange. Emilie frister denne gangen med poster både ved fossefall (Sagbakken-fossen anbefales som sesongstart - og Korpreiret fra 10. juni), 3 poster i Mosjømarka, Væringsåsens promenadestier fra Nordhue og nærmiljørunder.

Trykksaken: 10 turposter i Løten

Ole Eskild Dahlstrøm (Løten kommune) og Emilie Westli Andersen (HHT i Løten).
Ole Eskild Dahlstrøm (Løten kommune) og Emilie Westli Andersen (HHT i Løten). Foto: Margrete Ruud Skjeseth

GOD TUR!