Tur i Frøbergsberget 11.05.2022.

Foto: Eva Jønsrud

"Det er også mulig å treffes uten å gå tur, men for å bevege seg litt i friluft."  Da vi fra før har hatt valg mellom 2 lengder på turene, har Onsdagsturen sett behovet for denne muligheten slik at ALLE kan fortsette å være med.  Veldig bra, synes jeg!

Etter gårsdagens kjærkomne regnvær, eksploderte naturen i dag i solskinnet. 

Tekst: Eva Jønsrud

På alle jordene skjøt grønne spirer opp og dannet et fint fløyelsteppe. Mens trærne hadde startet med  å kle seg i ulike grønnfarger.  Dette er kanskje årets fineste tid - der alt våkner til liv! 

Erik som var dagens kjentmann, kunne historien til det meste rundt der vi sto samlet ved Gubbestua, som var bygd av og for Hamar Skiklubb.  Så her hadde det vært mye aktivitet og konkurranser. Han delte også mye av det han sjøl hadde vært med på, alt fra tidlig guttealder ettersom dette var hans hjemmebane.  

Vi fikk velge hvilken turlengde vi ville være med på.  Den lengste turen på ca. 5 km med Erik og Hans Martin fikk 37 deltakere, mens den kortere på ca 3 km og ble ledet trygt av Laila og Astrid Mathisen, fikk 11 deltakere. 

Det var fine mjuke stier der vi gikk, først langs jorder til vi kom til Simenstua.  Så fulgte et område der barneskoler hadde lang historie - alt fra 1868 til dagens Stavsberg skole. Det var tydelig at skogen og området rundt var benyttet av skolebarna - også en barnehage som lå der. Tørre greiner var brukt som byggemateriale til både gapahuker, hytter og stiger opp i trærne.  Et sted var ei furu polstret av et mjukt materiale.  Dette var etterlevninger av en sykkelsti, der det tidligere var bygd et hopp som sikkert hadde ført til skumle og farlige situasjoner!  Nå lå hoppet flatt på bakken.    

Mye blåveis, kvit blåveis og kvitveis dekket noe av skogbunnen.  Midtveis kom vi til Frøberg, gården som hadde gitt navn til Frøbergsberget - eller motsatt.  Opphavet til navnet var noe uklart, men kanskje det hadde rot i Freya, den norrøne fruktbarhetsgudinnen?  

Herfra bar det bratt oppover til masta på Frøbergsberget. Dette var det høyeste punktet. Men der vi litt seinere spiste nista sammen med den andre gruppa, var det vid utsikt utover Mjøsa, Stangelandet, ned til Feiring, Toten og Nes.. 

Dette var en innholdsrik tur i et område der få av oss hadde gått før. 

Erik ble takket for flott guiding og vi takket hverandre for godt følge!

.

Hans Martin minnet om neste onsdagstur: 25. mai til Langodden.  De som ønsket en lengre tur, møter i Kongsveien 524.  De som vil gå kortere tur, kjører veien  sørover som går forbi Fiskerly, til den stanser i en parkeringsplass. Herfra går det sti rett ned til høyre til Langodden.

Vel møtt igjen da!

Foto: Eva Jønsrud
Kjuke på bjørka.
Kjuke på bjørka. Foto: Eva Jønsrud

Skrevet av Harald Normann 12. mai 2022