Tur i Fossmarka 01.06.2022.

Foto: Eva Jønsrud

                  

Etter kalenderen så startet sommeren i dag! Men med truende, mørke skyer, slik varselet også var, så ventet vi regnvær! Likevel var vi glade for det, etter altfor lang tid med tørke. 

Tekst: Eva Jønsrud

Alle de 23 som møtte, var derfor ivrige og kledd for det!  Vi fant raskt ut hvem som ville ha den lengste runden (17) og som ønsket en kortere tur (6).  Men alle ville benytte dagen til å gå langs elva, høre på fuglekvitteret, bruset fra elva, titte på alle blomstene langs stien og mye annet som dagens tur kunne by på.  Slik en av alle de fine tavlene langs stien kunne opplyse oss om.  Så med den velkomsthilsen la vi ivei langs en godt tilrettelagt trasè for både rullestol, barnevogn og gående oppover langs Moelva. Ei elv som nok har vært sjølve livsnerven og starten for Moelv, nå med bystatus.  Her hadde vatnet vært drivkraften til flere møller, stamper, sagbruk og kraftverk.

I dag kunne vi se kun rester og ruiner av alt som hadde foregått her for 100 – 150 år siden og bli imponert over hva de hadde turt å starte opp med!  Og lykkes med!  Kanskje hadde vi trengt noen slike i dag også – som kunne komme med gode løsninger og satt de ut i livet!

Bl.a. egen kraftstasjon! Fossefallet som vi nådde, virket full av kraft fortsatt, der vi sto og beundret den der den fosset videre nedover i kvitt stryk…

Herfra førte stien oss oppover i Fossmarka – en lang og bratt stigning, som til sist ga oss en fortjent og flott utsikt over et frodig landskap.  Det passet derfor godt med ei matpause her!

Vi så også tuftene etter den opprinnelige gården Fossen.  Gården vart imidlertid flyttet over elva og lenger opp i lia – til mere sol.  Vi så restene av 4 husmannsplasser som lå langs stien vi gikk, og 3 plasser som hadde vært under Tande. En brønn som var et oppkomme av vatn, lå fortsatt der og vitnet om hvor viktig den hadde vært for flere familier med mange unger – og noen dyr!

Til sist var vi helt på toppen, der «Dugurdsrabben» kunne ha fristet med så vel sitteplass som utsikt!   Men vi hadde visst spist og drukket det vi hadde regnet med å trenge.  Da husker vi heller stedet til seinere, der omgivelsen og stillheten kan gi oss ro og kvile i  kropp og sjel!

Nedoverturen gikk raskt unna,  med mest snauhogst rundt oss nå.  Mye sommerblomster som dannet hele tepper måtte vi stoppe og nyte synet av!  Her skulle vi hatt med Sidsel og Grethe, som vet alt om dette! 

Til sist nådde vi tilbake til elva og parkeringa bak Garveriet.  Lederne både foran og bak oss  ble takket. Den andre gruppa hadde nok alt kommet tilbake og avsluttet før oss. 


Neste onsdagstur 8. juni, er tur nr. 16 i HHTs Turbok: Rundtur i Romedal Prestegårdsskog, lengde 5 km. Frammøte: Badeplassvegen ved Kvennstugua kl 10.30.  Og for oss som det passer for, kan møtes for felles kjøring fra Sveum kl 10.00.

Vel møtt da og tusen takk for dagens tur til både turledere og deltakere!

Vi ønsker god tur til Nils-Jørgen og kona til Hellas!Foto: Oddmund Lunna
Foto: Eva Jønsrud

Skrevet av Harald Normann 3. juni 2022