Årsmøter i HHTs kretser

Stian Oppegaard forteller om sin 40 dagers tur på Løten krets' årsmøte.
Stian Oppegaard forteller om sin 40 dagers tur på Løten krets' årsmøte. Foto: Knut Einar Nordhagen

Informasjon om årsmøtene i de tre kretsene i HHT.

Årsmøte i Stange krets avvikles onsdag 10. februar kl 19.oo i Grevskapet, Stange Bibliotek.
Etter årsmøtet viser Hans Kroglund film fra Stange Rundt.  Servering.
Frasigelser av verv skal skje innen 20. januar til valgkomiteens leder Kirsten Rommen, Nilsbergvegen 208, 2338  Espa, mailadr.: kirsten.rommen@bbnett.no.
Forslag til behandling på årsmøtet skal skje innen samme dato til styrets leder Aud Norstad, Vestbygdvegen 209, 2335 Stange, mailadr.: aud@hagenoggodager.no.

Årsmøte i Løten krets avholdes onsdag 10. februar 2016, kl 19.00 på Tingberg, kommunestyresalen.

Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det bevertning og kulturelt innslag med Stian Oppegaard som forteller og viser bilder: "14 år og 40 dager alene på tur".

Frasigelse av verv sendes Synnøve Fjærgård, Formervegen 17, 2345 Ådalsbruk, e-post: sfjergar@bbnett.no   innen 20. januar 2016.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes innen samme dato til leder Steinar Østlie, Vikerkollv. 35, 2315 Hamar, e-post steinwio@online.no.

Årsmøte i Ringsaker krets avholdes onsdag 10. februar 2016, kl 18:00 på Buttekverntunet.
Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det bevertning og lysbildekåseri om «Året ute».
Frasigelse av verv sendes leder i valgkomiteen Arnfinn Nordhagen, Garverbakken 2 c, 2390 Moelv – tlf. 93628622, innen 20. januar 2016.
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes innen samme dato til leder Line Gertrud Lundstein, Yksetvegen 186, 2388 Brumunddal.
Foreløpig informasjon om HHTs årsmøte

HHT avholder for øvrig sitt årsmøte onsdag 9. mars i auditoriet på Ajer ungdomsskole, Hamar.

Frist for frasigelse av verv er 10. februar. Leder i valgkomiteen: Erna Dybvig, erndyb@hedmark.org

Frist for å fremme forslag til årsmøtet er 24. februar. Forslag sendes til daglig leder Margrete Ruud Skjeseth, margrete.ruud.skjeseth@dnt.no

Mer informasjon om HHTs årsmøte kommer i februar.