Ragnhild Narum er valgt inn i DNTs landsstyre

Ragnhild Narum gleder seg til innsats i DNTs landsstyre
Ragnhild Narum gleder seg til innsats i DNTs landsstyre Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Den Norske Turistforening (DNT) består av 57 medlemsforeninger, har ca. 270 000 medlemmer og ledes av et landsstyre sammensatt fra hele landet. I helgen har det vært landsmøte i Lom og tre plasser i landsstyret var ledige. Det er mer enn 20 år siden Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) var representert i DNTs landsstyre og nå var tiden moden! Ragnhild Narum (44) fra Hamar var foreslått fra HHT og heldigvis innstilt av valgkomiteen. Lørdag var det spenning i salen og Ragnhild presenterte seg slik:

«Turistforeningen har blitt en friluftsorganisasjon som favner bredt. Det vi har til felles er at vi opplever det som meningsfylt å bruke tid ute i naturen. Vi ønsker å være ei forening som er en synlig og tydelig aktør når det gjelder saker vi er opptatt av, og i dette arbeidet - der DNT skal utvikle seg videre - ønsker jeg å delta gjennom en plass i landsstyret.  

Jeg startet som turleder på trilleturer da eldste datteren min var 6-7 uker, har vært tillitsvalgt, både leder av Barnas Turlag og nestleder i HHT sitt styre i flere år og er turleder på dagsturer og overnattingsturer. Erfaringen mine med organisasjonsarbeid i Turistforeningen og mange års arbeid i offentlig forvaltning har sammen med formell utdanning gitt meg bred kompetanse som jeg håper kan være til nytte hvis jeg blir valgt inn i landsstyret.

Målet mitt er at enda flere skal føle tilhørighet til Turistforeningen. Vi skal stå for en god balanse mellom bruk og vern av natur. Skal vi klare å ta vare på naturen framover, må vi sørge for at mange vil bruke naturen og skjønner hva vi kan miste hvis vi ikke tar vare på den. Gjennom den brede medlemsbasen vår, er vi en sterk aktør som kan påvirke politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi skal legge til rette for enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv som gir naturopplevelser for livet.»


Hamar og Hedemarken Turistforening har nå 4.736 medlemmer (pr 01. juni 16) og har mål om å passere 5.000 medlemmer i løpet av året. Våre medlemmer bor i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Vi er særdeles glade for at vi nå har 566 medlemmer mellom 0 og 12 år (Barnas Turlag) og 494 unge medlemmer mellom 13 og 26 år (DNT ung). Vi gleder oss over å være representert i DNTs landsstyre og at Ragnhild får være med på videreutviklingen av denne store friluftslivsorganisasjonen.