15.junI Fottur fra Nordhue om Nordhuesætra

Tur til Nordhuesætra
Tur til Nordhuesætra Foto: Sidsel Gotaas
Fottur i duskregn

Etter tre uker med varme og sol, ble det overskyet og småregn. Men det takler onsdagsgruppen bra. 33 personer reiste oppover mot Nordhue (767m.o.h.) med Arne Rom som guide. Det var annen aktivitet i området så vi kom ikke opp til borgen som Helge Væringsaasen bygde rundt 1886 for sin familie, som hadde mange syke medlemmer. Bare to av hans 7 barn ble mer enn 30 år. Datteren Inger giftet seg med Svenkerud som førte driften  av Ådalsbruk videre. Boksamlingen til Væringsaasen på ca 3000 eksemplarer ligger i hvelvet på Glomdalsmuseet. I dag er det speidergruppen Mjølner som disponerer hytta. Væringsaasen fikk satt opp en varde over Per Sivle for han og mange andre kunstnere var ofte gjester her oppe og Sivle fikk her inspirasjonen til diktet Vardevakt:

Det høyrdest ved Nott
eit Dunder på Dør.
Og Husbonden vaknar,
spring fram og spør:
«Kva er det som bilar?»
«Jau, no maa de ut!
For Varden lyser
paa Høgenut!»
Og kvar mann visste
i same Ande,
at no var det kome
Ufred til Landet.

Siden vi ikke kunne gå opp til Borgen, tok vi beinveien nedover i terrenget og kom frem til Norhuesætra. Husdyr hadde det ikke vært her siden 1953, men næringsrikt er jordsmonnet og blomsterprakten var flott. Her er det rød Jonsokblom, Kvitsoleie, Marikåpe, Matsyre, Tyrihjelm, Engsoleie, Myrfiol, Enghumleblom, Kjerringrokk, Brennesle, Skogstjerneblom, Skrubbær, Hundekjeks, Skogstorkenebb, Hvitveis, Gråvier og Rogn i full blomst. Geiteramsen var ikke kommet i blomst ennå, men er fin å høste inn og lage ”asppargessuppe ” av nå. På myrene var det molteblomster, Duskmyrull og Sveltull foruten Kvitlyng. Turen ble ikke så veldig lang i dag, men vi koste oss og nye ansikter var kommet til. Det er hyggelig!
Velkommen til ny tur den 29.juni. Da går den til Kvennstugua i Vallset.
Skrevet av Sidsel Gotaas.

Myrull
Myrull Foto: Sidsel Gotaas