Åkersætra tilgjengelig for alle!

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Åkersætra har denne sommeren blitt mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette innebærer at vi har byttet om på hvilken hytte som fungerer som ubetjent hytte (fra hytte 3 til hytte 1). Ny kjøkkenløsning har det også blitt i den "nye" ubetjente hytta. Vi håper at besøkende får glede av de endringene som er gjort.

Les oppdatert beskrivelse og se ferske bilder av den ubetjente hytta her.

Oppdatert informasjon om leirstedet (gruppeutleie) finner du her.

Ny kjøkkenløsning på den ubetjente hytta på Åkersætra i juli 2017.
Ny kjøkkenløsning på den ubetjente hytta på Åkersætra i juli 2017. Foto: Thor Oppegård
Foto: Margrete Ruud Skjeseth
Uteområdet på Skolla har blitt lyst og trivelig!
Uteområdet på Skolla har blitt lyst og trivelig! Foto: Margrete Ruud Skjeseth