Turkart

Foto: Anne Helga Melting

Det er viktig med gode kart på tur! Vi fører både turkartserien, Topo og Norgeserien fra Nordeca

Norgeserien dekker hele Norge, vi fører alle for Innlandet pluss "nærliggende områder". Målestokk 1: 50 000. Norgeserien har ikke vintermerking.
Turkartserien dekker de mest brukte turområdene. Noen er i målestokk 1:100 000, de fleste i 1: 50 000. Har både sommer- og vintermerking.
Nordeca har også kommet med en ny serie "Topo" som dekker større turområder enn turkartserien. Målestokk 1: 50 000. Har både sommer- og vintermerking.

Trenger du et kart vi ikke har inne, skaffer vi.

Priser:
Norgeserien og turkartserien: Medlem kr 210,-/ikke-medlem kr 249,-
Toposerien: Medlemkr 220,-/ikke medlem kr 259,-