BARN OG UNGE

HHT satser på barn og unge, og har et stort aktivitetstilbud for aldersgruppa 0-26 år.

Kontaktinformasjon

Leder i Barnas Turlag Ringsaker:

Heidi Frogner

909 42 350

Leder i Barnas Turlag Løten:

Stig Handegård

970 71 340

Leder i Barnas Turlag Hamar:

Charlotte Wahlquist Christiansen

480 47 311

Barnas Turlag Stange:
Kontaktperson: Knut Einar Nordhagen

977 80 304

Leder barn og unge og styremedlem i HHT

Charlotte Wahlquist Christiansen

480 47 311

Varamedlem barn og unge

Terje L. Michaelsen

410 20 236

Aktivitetskonsulent barn og unge i 100% stilling

Knut Einar Nordhagen

977 80 304