BARN OG UNGE

HHT satser på barn og unge, og har et stort aktivitetstilbud for aldersgruppa 0-26 år.

Kontaktinformasjon

Leder i Barnas Turlag Ringsaker:

Gunhild Sem

988 53 639

Leder i Barnas Turlag Løten:

Brina Verge

957 86 567

Leder i Barnas Turlag Hamar:

Charlotte Wahlquist Christiansen

480 47 311

Repr. for Barnas Turlag i HHT Stange krets: 

Anna Wang Mikkelsen

970 62 024


Leder barn og unge og styremedlem i HHT

Charlotte Wahlquist Christiansen

480 47 311

Varamedlem barn og unge

Terje L. Michaelsen

410 20 236

Aktivitetskonsulent barn og unge i 100% stilling

Knut Einar Nordhagen

977 80 304