Beredskapsplan for HHT

Ajourført 06.02.19

Turer og arrangement

Stier og løyper

HMS for hyttedrift og dugnadsarbeid i felt

Viktige momenter for beredskap:

Tur- og løypekart

Rondanestien

ut.no

skisporet.no

Merkehåndboka

Tiltakskort

Internkontroll vann

Internkontroll for vannforsyning

(serveringshytter):

-anleggsbeskrivelse

-organisering, rutiner

-prosess, prøvetaking

-kontroll, avviksbehandling

Tiltakskort