Fjellsportgruppa

Leder: Thomas Pedersen, tlf 911 86 726, e-post: pedersen.thomas@live.no 

Representant i HHTs turutvalg: Thomas Pedersen

Styremedlemmer:

Jon Simensen 

Ingunn Nordal Sørum

Varamedlem:

Per Bergsvein Støen