VÆR EN DEL AV FELLESKAPET!

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i turistforeningens virksomhet. Uten innsatsen fra hundrevis av frivillige over hele landet hadde turistforeningene aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået.  Hamar og Hedemarken Turistforening har behov for dugnadshjelp på flere områder i løpet av et år. Hva vil du bidra med?

Vi trenger mange for å utføre oppgavene som er beskrevet nedenfor. Der finner du adresser til personer du kan kontakte. Ønsker du å bidra på andre områder eller finne ut hva som kan passe best for deg? Kontakt i så fall gjerne en av de ansatte!

Hyttedugnad

HHTs hytter må vedlikeholdes både innvending og utvendig med jevne mellomrom. Er dette en jobb du ønsker å bidra med, ta kontakt med hyttekoordinator i HHT, Aud Norstad.

E-post: aud.norstad@dnt.no

mobil: 992 59 904

Stidugnad

Har du lyst til å være med på rydding og merking av nye og gamle stier? Ta kontakt med leder i sti- og løypeutvalget i HHT, Bente Sund Langøigjelten.

E-post: bente@langoigjelten.com

mobil: 900 78 873

Serveringsvakt

HHT holder serveringshytta på Lageråkvisla åpen søndager fra skolestart til og med høstferien, og i romjula fra 2. til og med 6. dag jul og deretter alle helger fram til påske + hver dag i vinterferien (uke 8) og alle dager i påsken. Denne hytta er basert på dugnadshjelp fra våre egne medlemmer. Har du lyst til å ta en serveringsvakt? Ta kontakt med Anne Helga Melting i HHT-administrasjonen.

E-post: anne.helga.melting@dnt.no

62 52 28 48 (i butikken)

Turleder

HHT arrangerer mange turer for alle aldersgrupper gjennom hele året, og det er stadig behov for nye turledere. Har du lyst til å bli turleder i HHT? Ta kontakt med leder i turutvalget, Turid Borud.

E-post:

turidborud@gmail.com
mobil: 907 25 853

Her er noen filmer som viser forskjellige former for frivillig innsats i HHT: