Hamar og Hedemarken Turistforening

- lokal turistforening med tradisjoner

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Foreningen ble stiftet i 1930 og dekker kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

HHT arbeider for at flest mulig kan drive friluftsliv i regionen. Bortimot en fjerdedel av medlemmene er barn og unge og HHT prioriterer arbeid rettet mot de yngste gruppene, i tillegg til å tilrettelegge våre områder med hytter og stier. Et allsidig turprogram rettet mot alle aldersgrupper er en viktig del av virksomheten.  Leirstedene Åkersætra og Skolla er viktige for arbeid rettet mot barn og unge.

Hedmarksvidda

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) arbeidet fra starten på Hedmarksvidda og nordover mot Rondane. Den første hytta var Målia, som ble etablert i 1933 som gave fra daværende formann Georg Stousland. Etter krigen konsentrerte foreningen seg om bygging og drift av dagsturhytter på Søndre Hedemarksvidda, som er foreningens kjerneområde og viktigste tilbud til dagsutfart. Her driver HHT nå dagsturhyttene Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia. På Lageråkvisla og Målia finner en også anneks med ubetjent overnattingskvarter. I tillegg driver HHT ytterligere 10 ubetjente overnattingshytter. 
HHT har siden 1980-tallet tatt opp igjen tilknytningen til fjellområdene nord for Lillehammer. Rondanestien knytter nå foreningens arbeidsområde til Akershus og Eidsvoll i sør, Finnskogen i øst og Lillehammer/Rondane i nord. Rondanestien krysser Hedmarksvidda fra Budor i sør over Målia og Gitvola og videre mot Åsta ved Bringbu.

Lokalt samarbeid i kretser

Lokalt arbeider HHT gjennom de tre kretsene Ringsaker, Løten og Stange . Kretsene er organisert med egne styrer og står for et aktivt og mangesidig arbeid innenfor sine egne geografiske områder.

Fellesturer

HHTs turaktivitet omfatter et bredt spekter av lokale dags- og kveldsturer til varierte turmål. 
I 1997 ble det etablert en egen ungdomsgruppe som tilrettelegger for ungdom i alderen 15-25 år, og i 1999 ble Barnas Turlag opprettet, med egen virksomhet i HHT for barn.
Fjellsportgruppa ble stiftet i 1995, og er møtested for de som ønsker litt mer utfordrende fjellturer.
Siden 1999 har HHTs onsdagsgruppe arrangert ukentlige skiturer fra Vollkoia hver onsdag i skisesongen. Gruppa arrangerer også sommerturer og andre arrangementer.
HHT ble stiftet i 1930 og har nesten 5000 medlemmer i kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker. Arbeidsområdet er fra Akershus grense i sør, gjennom Stange og nordover via Mosjømarka i Løten og Hedmarksvidda opp til grensen mot Oppland.Foreningen driver tre serveringshytter, to leirsteder og 12 ubetjente overnattingshytter.